Finans Nyhet

Irlands rikaste man gör svensk jättekonkurs

Publicerad

UPPDATERAD Sean Quinn förlorar kontrollen över sitt svenska fastighetsimperium. 32 bolag har försatts i konkurs de senaste dagarna.

Det är förstatligade irländska Anglo Irish Bank som med alla medel försöker återvinna fordringar på Sean Quinns tidigare så framgångsrika företagsgrupp.

En del av affärerna har gjorts via en komplex bolagsstruktur placerad i Sverige med bolaget Quinn Investments Sweden AB i toppen. Bolagsgruppen har använts för fastighetsinvesteringar i Ryssland, Ukraina, Turkiet och Indien.

Moderbolaget försattes i konkurs av Stockholms tingsrätt den 5 juli. Den 6 juli försattes ytterligare 31 bolag i koncernen i konkurs. Fler konkurser lär följa de närmaste dagarna.

Annons

Det är Setterwalls-advokaten Leif Baecklund som får den gigantiska konkursutredningen på sitt bord. Han har utsetts till förvaltare i samtliga bolag.

Redan på förhand är konkurserna och relationen mellan Quinn-gruppen och Anglo Irish Bank omtvistade. De senaste månaderna har parterna stridit om vem som har bäst rätt till de svenska bolagen.

– Vår ståndpunkt är att familjen Quinn har en nettofordran hos Anglo Irish Bank, sa Quinns ombud Sten Gejrot på Maqs nyligen till Dagens Industri.

Annons

Familjen Quinn har gjort allt för att stoppa konkursansökningarna. Sean Quinn sitter fortfarande i styrelserna på en rad av de svenska bolag som nu har försatts i konkurs.

Enligt gruppens årsredovisning för 2009, som lämnades in sent 2010, hade den svenska koncernen skulder på 4,5 miljarder kronor.

Samtliga tillgångar var ställda som säkerheter till Anglo Irish Bank för de lån som banken tidigare givit. Förhoppningen var enligt årsredovisningen att få till stånd en refinansiering i början av 2011, något som alltså inte har lyckats.

Annons

Sean Quinn var innan finanskrisen 2008 en entreprenörsikon på Irland och enligt uppgift landets rikaste privatperson.

UPPDATERING: Leif Backlund på Setterwalls säger till Realtid.se att Quinn-lägret gjort klart att de tänker överklaga konkursbesluten.

Ombudet Sten Gejrot ville på fredagen inte lämna några kommentarer.

Annons