IPRED-lagen: För tidigt att andas ut

Oavsett vad den nya fildelningslagen säger kan skivbolagen fortsätta jag fildelare för vad de laddat ner också tidigare än april 2009.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2008-11-21

Justitieminister Beatrice Ask bekräftade under fredagen att hon bett tjänstemännen på justitiedepartementet att "se till" att en ny svensk fildelningslag enligt EU-direktivet IPRED inte ska gälla retroaktivt.

Det vanliga för civilrättsliga sanktioner är att de gäller också bakåt i tiden. Regeringen hoppas nu kunna göra ett undantag för att tillmötesgå kritik från de borgerliga partiernas ungdomsförbund och från centerpartiet.

Eftergiften skulle ändå inte betyda att skivbolagen tvingas ge upp jakten på svenskar som fildelat innan den 1 april 2009 – det datum Beatrice Ask hoppas att den nya lagen ska träda i kraft.

Operatörerna blir visserligen inte skyldiga att lämna ut personuppgifter bakom de ip-adresser till datorer som misstänkts tidigare än så.

Men redan med existerande lagar är det möjligt för skivbolagen att jaga fildelare och kräva skadestånd om det går att bevisa att de fildelat utan lov utan att använda sig av den nu aktuella rätten att begära ut identiteten på abonnenten bakom den ip-adress som använts.

Fredrik Ingblad och Henrik Rasmusson är Sveriges fildelningsåklagare. De jobbar också med alla andra åtal för intrång i upphovsrätt, varumärken och annan immaterialrätt.

– Om IPRED införs är det sannolikt att polisanmälningarna minskar eftersom rättihetshavarna då själva kan hämta in alla uppgifter som behövs för att kräva skadestånd, säger Fredrik Ingblad till Realtid.se.

Stora skivbolag och branscorganisationer som Ifpi kan då själva sköta jakten på fildelarna.

Är det rättsosäkert?

– Jag har inga synpunkter på det än. Fråga mig om några månader, säger Fredrik Ingblad.

Karl Sigfrid, moderat riksdagsman, tycker att regeringens nuvarande förslag är "orimligt".

– Min målsättning är att man helt ska lyfta bort den del som innebär att skivbolagen får agera privatpolis och begära ut identiteten på enskilda internetanvändare.

Beatrice Ask går längre än vad EU kräver. Sverige måste inte tvinga operatörerna att lämna ut personuppgifter.

– EG-domstolen har sagt väldigt tydligt att när vi inför EU:s sanktionsdirektiv IPRED så har Sverige möjlighet att välja själva om vi vill ge den möjligheten till upphovsrättsinnehavarna. Då tycker jag att vi ska låta bli. Det kan vi göra inom ramen för EU:s regelverk.

Åklagarmyndigheten har tagit emot "kanske 20" polisanmälningar för fildelning under 2008 och behöver inte mer resurser, tycker åklagare Fredrik Ingblad.

– Det är inte så stort tryck.

Polisen är däremot inte organiserad nationellt. Istället hamnar utredningarna på olika håll ute i landet.

– Det finns inga poliser utsedda för att jobba just med immaterialrätt. Det är ett problem, säger Fredrik Ingblad.

Är poliserna okunniga om fildelning?

– Vissa är kunniga. Förhoppningsvis hamnar det hos dem.

Regeringen hoppas besluta om en proposition under sammanträdet på torsdag.

– Jag tror att när det väl kommer en proposition så kommer den att vara så pass väl förankrad bland kritikerna att det inte kommer att bli några problem att få igenom den i riksdagen, säger Karl Sigfrid (m).

– Jag ser framför mig att vi kommer överens.

Rättelse: Den nya lagen kan komma att träda i kraft den 1 april 2009.

Platsannonser

Logga in