Annons Annons

IPO för investmentbolaget Nordic Asia

Uppdaterad 2021-11-30
Publicerad 2021-11-30

Nordic Asia Investment Group 1987 AB är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i primärt börsnoterade kinesiska bolag som fokuserar på inhemsk konsumtion. Bolagets affärsidé bygger på att tillämpa en investeringsmodell för långsiktigt strategiskt ägande av noterade bolag med fokus på den växande kinesiska konsumentmarknaden. Nordic Asia har ett tjugotal portföljbolag fördelat mellan kärninnehav och tillväxtbolag. Bolaget investerar i börsnoterade företag som är noterade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA, och som har ett börsvärde om minst 1 MdUSD. 

Kinesiska konsumentmarknaden kommer att driva världstillväxten 

Sedan reformen och öppnandet av Kina 1978 har Kinas BNP ökat med mer än 90 gånger och lyft 800 miljoner människor ur fattigdom. Efter en gradvis anpassning mot en öppen marknadsekonomi har Kina genomgått en storslagen industrialisering i hög takt. Under de senaste tio åren har Kinas BNP vuxit från 6,1 biljoner USD till 14,7 biljoner USD och gått om Japan 2,8 gånger som världens näst största ekonomi.  

Kinas skifte från en export- och infrastrukturdriven ekonomi till en konsumtionsdriven tjänstekonomi har under det senaste årtiondet vuxit i en allt snabbare takt. Även innan handelsbegränsningarna med USA på senare år har exporten som en andel av BNP minskat från 32 procent under 2008 till 18,5 procent under 2020 samtidigt som tjänstekonomin har, som andel av BNP, ökat från 44 procent till 55 procent. Försäljning inom detaljhandel har under denna period i genomsnitt vuxit med 13 procent per år, och Kina passerade USA som den största bilmarknaden redan under 2009. 

Trots det snabba skiftet mot en konsumtionsdriven ekonomi står den inhemska konsumtionen endast för 39 procent av BNP. Motsvarande siffra för USA uppgår till nästan 70 procent av BNP, vilket talar för att detta skifte fortfarande är i ett tidigt skede. 

I ett grundscenario prognostiseras real BNP att växa med mellan 5 och 6 procent per år fram till 2030 samtidigt som den kinesiska inhemska privatkonsumtionen förväntas öka som andel av Kinas BNP från 39 procent till 50 procent. Den accelererande tillväxten bland kinesiska konsumenter talar för att den kinesiska konsumtionen kommer förbli det ledande dragloket i världsekonomin och överta USA som världens största ekonomi redan 2030.  

Nordic Asia – Nytt svenskt investmentbolag med fokus på den växande konsumentmarknaden i Kina

Yining Wang, vd

Jag har på senare år med egna ögon beskådat Kinas pågående skifte till en konsumentorienterad ekonomi. I Kinas växande inhemska marknad, med mer än 1,4 miljarder konsumenter och mer än en miljard aktiva smartphone-användare, har vi sett framväxten av den nya tidens digitala konsumentnära bolag. Vi kan idag observera ett dynamiskt ekosystem av digitala tjänster och konsumtion i Kina. Tyvärr har vi i Norden alldeles för lite kännedom kring snabbväxande kinesiska bolag och således ofta en mycket begränsad exponering mot Kinas inhemska konsumentsektor, som idag är världens näst största konsumentmarknad.  

Nordiska investmentbolag har över tid varit mycket framgångsrika och jag tror att styrkan i nordiska investmentbolag framför allt hänförs till att de drivs av mycket duktiga investerare med operativ erfarenhet, koncentrerade innehav, långsiktigt ägande och god insyn i sina bolag. Vi avser att tillämpa denna struktur för att äga snabbväxande tillväxtbolag som befinner sig i ett tidigt skede av sin tillväxtresa. 

Med utgångspunkt i våra svensk-kinesiska bakgrunder och erfarenheter har vi god insikt i båda regionerna, och kan således sätta oss in i rollen som både nordisk aktieägare och kinesisk investerare. Därtill har vi tillgång till ett investeringsteam på plats i Shanghai med närhet till portföljbolagen, deras företagsrepresentanter, diverse branschexperter, lokala analytiker och inte minst, de kinesiska konsumenterna. Vår målsättning är att Nordic Asia ska vara din långsiktiga grundpelare för era investeringar mot den asiatiska och kinesiska marknaden, och genom direktägande i ett svenskt investmentbolag erbjuda en exponering mot den långsiktiga tillväxten genom våra portföljbolag.  

Vår resa har precis börjat och jag ser fram emot att tillsammans med våra aktieägare äga framtidens tillväxtbolag inom den växande konsumentmarknaden i Kina. 

Yining Wang
Grundare och VD, Nordic Asia

Investeringsrational & Styrkor 

  • Strategisk och långsiktig investeringsstrategi med fokus på Kinas växande konsumentmarknad. 
  • Brist på direkt insyn för nordiska investerare resulterar i en signifikant underallokering till det kinesiska konsumentskiftet, där inhemsk konsumtion förväntas öka kraftigt under de kommande åren. 
  • Strategisk portföljsammansättning med ett tjugotal bolag inom växande konsumentdrivna nischmarknader med strukturell tillväxt såsom 5G, handelsplattformar och lokala varumärken. 
  • Fokus på ägarledda bolag med stark underliggande fundamental vinsttillväxt under tidig tillväxtfas i skiftet mot en konsumentledd ekonomi. 
  • Erbjuder och möjliggör exponering till kinesiska tillväxtbolag i en tillväxtfas som annars är svåra att analysera för en nordisk investerare. 
  • Svensk-kinesiska grundare med lokala anknytningar och med tillgång till ett lokalt analytikerteam på plats i Shanghai

Klicka här för att se intervjun.

Erbjudandet i sammandrag 


Anmälningsperiod: 23 november – 6 december 2021
Anmälan via: Nordnet, Avanza och på Nordic Asias hemsida (www.nordicasiagroup.com/ipo)
Teckningskurs: Erbjudandepriset fastställs till substansvärde per stamaktie utan rabatt eller premie med avstämningsdag den 6 december 2021 och förväntas ligga inom prisintervallet 7,5 – 10,5 kr.   
Erbjudandestorlek: 200 Mkr (utökningsoption om ytterligare högst 100 Mkr) 
Cornerstone-investerare: Kari Stadigh tidigare koncernchef för Sampo Group, Stadiumgrundarna Ulf och Bo Eklöf via bolag, Knil AB med VD Martin Julander, grundarna av AQ Group AB Per-Olof Andersson och Claes Mellgren, Pong Invest AB, med flera har åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet till ett belopp om sammanlagt 100 Mkr. Erbjudandepriset är detsamma för Cornerstone-investerarna som för övriga investerare.
Teckningsåtagande:  100 Mkr, motsvarande 50% av erbjudande
Offentliggörande av erbjudandepris & tilldelning: 7 december
Planerad första handelsdag: 16 december 2021 på Nasdaq First North Growth Market 
 

För mer information hänvisas till prospektet som finns publicerat på bolagets hemsida


NORDIC ASIA

Platsannonser

Logga in