Finans

Investor redovisar starka siffror

Investmentbolaget Investor redovisar en ökning om knappt 35 miljoner kronor i substansvärde och en totalavkastning om 10 procent för Investors kärninvesteringar i sin delårsrapport.

Uppdaterad 2019-04-24
Publicerad 2019-04-24

I sin delårsrapport för perioden januari till mars 2019 redovisar Investor ett substansvärde om 406 892 miljoner kronor (532 kronor per aktie) per den 31 mars 2019. Det är en ökning med 34 887 miljoner kronor, vilket motsvarar nio procent under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till 11 procent under kvartalet, jämfört med 13 procent för SIXRX avkastningsindex. Vidare redovisar Investor ett nettokassaflöde om 740 miljoner kronor.

Noterade kärninvesteringar genererade en totalavkastning om 10 procent. Värdet på Investors investeringar i EQT ökade med 6 procent i konstant valuta. Omsättningstillväxten (pro forma) för de större dotterföretagen uppgick till 16 procent, varav tre procent organiskt i konstant valuta. EBITA ökade med 27 procent. Mölnlyckes organiska omsättningstillväxt uppgick till 4 procent i konstant valuta. Värdet på Patricia Industries ökade med 7 procent, exklusive dess kassa, under kvartalet baserat på bedömda marknadsvärden.

– På längre sikt är det viktigt att våra företag använder ny teknologi som ger betydande mervärde för kunderna och för att bidra till ökad hållbarhet. Våra företag arbetar hårt för att tillvarata de attraktiva möjligheter som detta erbjuder, säger Johan Forssell, vd och koncernchef Investor

Investors skuldsättningsgrad (nettoskuld/rapporterade totala tillgångar) uppgick till 5,3 (6,1) procent per 31 mars 2019.

 

Platsannonser