Finans Nyhet

Investor nära styckning

Publicerad

Investor har haft långt gångna planer på att dela upp verksamheten i två delar och knoppa av ett nytt investmentbolag.

I samband med Investors kvartalsrapport framkommer mer information om bakgrunden till den omorganisation som offentliggjordes i förra veckan.

Enligt vd Börje Ekholm har bolaget de senaste månaderna utvärderat olika alternativ när det gäller organisationen för ”att förtydliga vår affärsmodell, förenkla strukturen och minska kostnaderna”.

Ett av förslagen som utvärderades var att dela upp verksamheten i två delar och knoppa av ett nytt investmentbolag till ägarna.

Annons

Men skattetekniska komplikationer och risk för ökade kostnader med två ledningsorganisationer gjorde att förslaget stoppades.

”Slutsatsen blev att Investor AB, som en sammanhållen enhet, på sikt kommer att generera högst värde för våra aktieägare”, skriver Börje Ekholm.

Omorganisationen innebär att Investor lägger ner avdelningen för kortsiktig egenhandel.

Annons

Investor Growth Capital avvecklas också till stor del då alla europeiska nyinvesteringar stoppas och kontoret i Stockholm stängs. Verksamheten fokuseras på USA och Kina.

”Modellen innebär att Investor Growth Capital kommer att växa, givet att det avkastar mer än två gånger kapitalet. Med denna modell klargör vi vårt maximala kapitalåtagande och tillser att vi erhåller återföring av kapital. Vi fokuserar på Kina och USA där vårt trackrecord och avkastningspotentialen är högst”, skriver Börje Ekholm.

”Styrelsen, ledningsgruppen och jag är övertygade om att dessa förändringar ger Investor en starkare, mer fokuserad plattform under kommande år. Grunden för vår affärsmodell är våra starka innehav och deras potential för framtida värdeskapande.”

Annons

Börje Ekholm berättar också att Investor kommmer att fortsätta backa upp private equity-bolaget EQT. 450 miljoner euro avsätts till nya fonden EQT VI.

Annons