Finans Nyhet

Investor checkar ut från Grand Hôtel

Investor checkar ut från Grand HôtelInvestor checkar ut från Grand Hôtel
Publicerad

Patricia Industries, en del av Investor, och dess dotterföretag Vectura, har ingått avtal om att sälja Grand Group och fastigheten Grand Hôtel till FAM.

Realtid.se

Transaktionen inkluderar hotellverksamheterna Grand Hôtel, Lydmar Hotel och The Sparrow Hotel, samtliga belägna i Stockholm, samt fastigheten Grand Hôtel.Det totala transaktionsvärdet uppgår till 3,9 miljarder kronor, varav cirka 0,3 mdr kronor Grand Group och cirka 3,6 miljarder kronor för fastigheten Grand Hôtel. Nettolikviden uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor efter amortering av skuld inom Vectura. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Grand Groups ledning har gjort ett mycket bra arbete med att utveckla verksamheten, vilket har lett till att kunderbjudandet och effektiviteten stärkts. Över tid har vi emellertid landat i slutsatsen att hotellsegmentet inte är i linje med våra investeringsprioriteringar. Därför är det ett naturligt steg för oss att avyttra innehavet till FAM, en ny och resursstark långsiktig ägare som kan fokusera på att vidareutveckla Grand Group. Avyttringen bidrar till ytterligare fokusering av vår portfölj, säger Investors vd Johan Forssell i en skriftlig kommentar.

Givet den nära relation som råder mellan Investor och FAM, som även det ingår i Wallenbergssfären, har värderingen och övriga villkor i transaktionen utvärderats av tredje part. I detta fall har Investor anlitat EY för en övergripande bedömning (fairness opinion) av transaktionen. Transaktionen förväntas slutföras, efter myndighetsgodkännande, under det andra kvartalet 2021. 

Annons
Annons