Veronica Augustsson
Veronica Augustsson, vd för Cinnober. Foto: Pressbild
IT

Investeringar tynger Cinnobers resultat

It-bolaget – som levererar affärskritiska clearingsystem till finansbranschen – ökar sin omsättning, men redovisar samtidigt ett kraftigt försämrat resultat till följd av omfattande investeringar. "Helt enligt plan", säger vd:n.

Uppdaterad 2017-08-24
Publicerad 2017-08-24

Cinnobers rörelseresultat landade på -30,6 miljoner kronor (-7,4), medan resultatet före skatt uppgick till -32,3 miljoner (-7,6). Det framgår av it-bolagets delårsrapport för 2017. Resultatet per aktie före utspädning blev -1,49 kronor (-0,34), medan nettoomsättning ökade 177,4 miljoner kronor (149,2).

Tillväxtsatsningar tynger rörelseresultatet med 37,8 miljoner kronor under perioden. Bolaget har också genomfört en riktad nyemission på 180 miljoner för att finansiera satsning på dotterbolag inom client clearing.

En större händelse under perioden var att Cinnober köpte brittiska Ancoa, som är verksamt inom övervakningssystem. Förvärvet belastar resultatet negativt med 4,9 miljoner kronor. Bolaget förvärvade även en asiatisk marknadsplats för att vässa sin realtidsclearing.

– Cinnober fortsätter att expandera och visar på en omsättningstillväxt om 18,9 procent, samtidigt som vi planenligt har höga kostnader med stor påverkan på vårt resultat, säger vd Veronica Augustsson i en kommentar.

Hon gör bedömningen att bolaget ska fortsätta leverera tillväxt och lönsamhet inom sina kärnområden. "Koncernens erbjudanden är rätt positionerat för marknadens framtida behov", menar vd:n.

Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus.

Bolaget grundades 1998 och har i dagsläget över 330 medarbetare, exklusive konsulter. Cinnobers aktie är noterad på First North.

Platsannonser