Katarina Lundahl
Konjunktur

Investeringar lyfter Sveriges ekonomi nästa år

Minskat bostadsbyggande håller tillbaka de svenska investeringarna i år, men nästa år väntas investeringarna bidra till att tillväxten tar fart igen. Det säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl efter att fackförbundet släppt en ny konjunkturprognos.

Publicerad 2019-05-09

Unionen spår att Sveriges BNP-tillväxt minskar till 1,2 procent i år, jämfört med 2,3 procent förra året, och att den ökar till 2,0 procent under nästa år.

– Vi tror på en viss inbromsning i år. Den främsta orsaken är det minskade bostadsbyggandet som gör att investeringarna totalt sett ligger still. Avmattningen i världskonjunkturen försvagar exporttillväxten i år, som också dämpar den totala BNP-tillväxten, säger Katarina Lundahl.

– Men vi ser ändå att det blir exporttillväxt i år och när vi frågar våra fackklubbar om utvecklingen det kommande halvåret, vilket vi gjorde i mars, ser de också en avmattning men är ändå positiva till konjunkturläget.

Varför räknar du med en bättre konjunktur nästa år?

– Det ena skälet är att vi tror att konjunkturen i omvärlden förbättras, vilket ger draghjälp till svensk export. Vi ser också att fallet i bostadsinvesteringar kommer bottna under nästa år och inte falla lika mycket. Då ger den övriga investeringstillväxten som pågår i år och nästa år ett bidrag till BNP när ekonomin inte längre sänks av bostadsinvesteringarna..

Unionen spår att de totala fasta investeringarna, trots minskade bostadsinvesteringarna, ökar med 0,8 procent i år, jämfört med ökningen om 3,3 procent förra året och med prognosen om 2,2 procents ökning nästa år.  

"Under 2020, då bostadsinvesteringarna blir mindre av ett sänke, förutspår vi att den totala investeringstillväxten blir 2,2 procent. Det skulle innebära att investeringarna under 2020 åter ger draghjälp till den ekonomiska tillväxten,” skriver Unionen.

– Generellt ser vi en väldigt hög investeringsvilja. När vi frågar fackklubbarna vad de tror om utvecklingen det kommande halvåret ser de vad gäller försäljning och export viss dämpning men ändå fortsatt tillväxt. Men överlag svarar alla att man kommer att “jacka” upp tillväxten i investeringarna trots konjunkturavmattningen som sker nu. Det gäller både investeringar i kapacitet och i forskning och utveckling, säger Katarina Lundahl.

Unionen spår att Riksbanken kommer att behålla reporäntan oförändrad på minus 0,25 procent i år och höja i början av nästa år till 0 procent,

Vad räknar ni med att Riksbanken gör framöver?

– Eftersom vi tror att konjunkturen både i omvärlden och Sverige tar lite bättre fart nästa år är det rimligt också att tro att också inflationstrycket bör komma lite mer tillbaka och därmed också möjligheten att höja räntan. Men vi tror att Riksbanken bara gör det vid ett tillfälle nästa år. 

Platsannonser