Annons

Annons

Investeringar i bostadssektorn kommer minska

Bostadspriserna har stabiliserats i landet som helhet, men marknaden för nybyggda lägenheter i storstadsområdena är trög. Det gör att investeringarna i bostadssektorn kommer att minska under de närmaste åren, skriver Swedbank i en konjunkturprognos. 

Hösten har präglats av en skakig börs och en oro kring handelspolitik, Brexit och Italien. Investeringarna i bostadssektorn kommer att minska under de närmaste åren, det skriver Swedbank i en konjunkturprognos som publicerades idag, torsdag. 

I Sverige märks en avmattning efter flera år med hög tillväxt. Bostadspriserna har stabiliserats i landet som helhet, men marknaden för nybyggda lägenheter i storstadsområdena är trög. Det gör att investeringarna i bostadssektorn kommer att minska under de närmaste åren.

Dessutom dämpas tillväxten av att ökningstakten i hushållens konsumtion avtar något på grund av inflationens effekt på reallönerna och att Riksbanken förväntas höja sin styrränta med 25 räntepunkter i december, i den första räntehöjningen på sju år. Räntehöjningarna kommer att göras långsamt då Riksbanken vill gå försiktigt fram. I slutet av 2020 bedömer vi att reporäntan ligger på 0,5 procent.  

Annons

Annons

Tillväxttakten i euroområdet har dämpats lite under året. Det beror delvis på tillfälliga faktorer, som att den tyska bilindustrin nyligen tvingats anpassa sig till nya utsläppsstandarder. Sannolikt försvagas också företagens och konsumenternas framtidstro av den politiska oron.

Brexitförhandlingarna går trögt, valet i Italien riktade fokus mot skuldhållbarhet inom euroområdet och turbulensen på tillväxtmarknaderna dämpar exporten.

Även om de stora tillväxtmarknaderna Kina och Indien fortfarande uppvisar goda tillväxtsiffror finns tre faktorer som kan hota tillväxten den närmaste tiden. För det första har Federal Reserves räntehöjningar lett till att dollarn stärkts och marknadsräntorna stigit.

Det innebär påfrestningar för länder som har stora underskott i bytesbalansen och stora skulder denominerade i dollar, exempelvis Brasilien, Turkiet, Argentina och Sydafrika.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons