FinansNyhet

”Investerarna ser en dyster framtid”

Jonas Lindmark, analyschef på Morningstar.
Publicerad

Att börsnoterade förvaltare tappar i värde kan ses som en prognos för börsutvecklingen framöver, säger Jonas Lindmark analyschef på fondernas analystjänst Morningstar. 

Margaret von Platen

Financial Times beskrev nyligen hur de noterade fondbolagen tappat i värde.  Aktiefondsjätten Invesco, med huvudkontor i Atlanta, USA, har tappat mer än 40 procent sedan början av året. Datastreams index för amerikanska förvaltare är ner 18 procent sedan januari, motsvarande europeiska är ner 22 procent.

– Marknaden sänker aktiekurserna för förvaltarna när de ser en sämre börsutveckling, säger Jonas Lindmark.

– Det kan också vara så att just aktiva förvaltare har mindre gynnsamma utsikter. Det är väldigt tydligt att investeringsflödena går till indexfonder och börshandlade fonder ETF:er (exchange traded funds).

Annons

– Vissa ETF:er följer vissa förutbestämda strategier, till exempel hög direktavkastning eller låg volatilitet. Detta brukar kallas smart beta eller strategisk beta.

Jonas Lindmark konstaterar att de enda svenska ETF:er som finns att köpa är Handelsbankens X-act. Det finns desto fler utländska som till exempel IShares, Lyxor eller Deutsche Banks x- trackers.

– Den typen av förvaltningsprodukter tar marknadsandelar medan de aktiva förvaltarna tappar. De sjunkande kurserna på noterade fondbolag tyder också på att denna trend verkar accelerera.

Annons

– Om aktiekurser för fondbolagen med traditionella fonder faller så skulle en tolkning vara att investerarna ser en dyster framtid. Det motsvarar att det startas allt färre färre fonder med fundamental analys, säger Jonas Lindmark.

Financial Times konstaterar att noterade fondbolag ofta har ett högt beta vilket betyder att de är mer volatila än resten av marknaden. Det beror på att fondförvaltarnas prestation ofta är intimt förknippad med marknaderna. Det påverkar antalet investerare som de kan attrahera och de avgifter de kan ta ut. Många fondförvaltare hade ett rekordinflöde och stora intäkter förra året när marknaderna var uppåt. Men när marknadssentimentet ändrades, vilket beror bland annat på högre räntor och ett globalt handelskrig, tog många investerare ut sina pengar. Det ledde till färre avgifter och lägre intäkter.

Det börsnoterade fondbolaget DW som knoppades av från Deutsche Bank i år har tappat mer än en fjärdedel av sitt värde. Dess pe-tal har sjunkit under tio. Den amerikanska fondförvaltaren Alliance Bernstein som förvaltar 550 miljarder dollar är en av de få börsnoterade förvaltarna som har haft en positiv utveckling. Aktien är upp mer än 20 procent i år. Bolaget förklarar sin uppgång med att de skurit i kostnader och investerarnas förtroende för att bolaget kan attrahera kapital. 

Annons
Annons