M&A

"Investerarkollektivet tror att vi är nära toppen av konjunkturen"

Erik Laestadius, som är chef för M&A på Carnegie i Sverige, ger en inblick i hur Carnegie arbetar med M&A-transaktioner och hur marknaden ser ut framöver.

Uppdaterad 2020-10-30
Publicerad 2020-02-21

Carnegie är en flitigt anlitad rådgivare vid M&A-transaktioner och enligt Kantar Sifo Prosperas senaste kundundersökning rankas Carnegie högst bland finansiella M&A-rådgivare i såväl Sverige som i Norden. 

Erik Laestadius, som är chef för M&A på Carnegie i Sverige, konstaterar att M&A-året 2019 var ett bra år för Carnegie.

– Det finns en väldigt stor efterfrågan på bra bolag. Många fonder har mycket kapital och vi ser också ett ökande antal internationella fonder som har fått nordiska mandat att investera. Det handlar om mycket pengar som ska investeras. Därtill har det lanserats flera nya skuldfonder som lånar ut pengar vid transaktioner. Det sammanlagda kapitalet har ökat väsentligt.

Erik Laestadius, som har arbetat på Carnegie sedan hösten 2015, berättar att man sett några sektorer bli mindre attraktiva 2019 än under året innan.

– Investerarkollektivet tror att vi är på toppen eller nära toppen av konjunkturen och därför är man försiktig med att investera i bolag som är konjunkturkänsliga eller sådana som bedöms som konjunkturkänsliga. Hur kommer en möjlig konjunkturavmattning att påverka verksamheten, frågar många sig. Särskilt om man ska äga bolaget i fem-sex år. Det är en kategori som man är försiktig med.

– En annan kategori som man också är försiktig med är CSR-känsliga bolag. För många är det inte en prisfråga utan binärt att man inte vill gå in i den typen av bolag eftersom man kommer att behöva försvara det för sina investerare. Dessa väljer då att avstå och i stället fokusera på andra möjligheter.

Carnegie gör bedömningen att denna trend kommer att fortsätta in på 2020, vilket i så fall innebär att det kommer vara färre transaktioner med sådana bolag då inte heller ägarna anser att det är rätt tajming att sälja.

– Dessa har inte varit en oväsentlig del av det totala antalet av transaktioner i Norden om man tittar historiskt som nu alltså är lite on-hold.

Frågan är då vilka bolag som är intressanta för investerarna och där vänder Erik Laestadius på myntet och hänvisar till att många tittar på bolag som inte bedöms vara konjunkturkänsliga. Han pekar särskilt på två sektorer.

– Tech är det ena och Healthcare det andra. Sedan finns det olika nischer inom dessa två men generellt sett är investerarnas förhoppningar att dessa kommer att vara mindre konjunkturkänsliga och därför är det ett stort intresse för den typen av tillgångar både från ett eget kapital- och från ett skuldperspektiv.

Hur viktigt är det att ni på Carnegie är insatta i dessa branscher?
– Det tror jag är centralt. Det är en sak som vi gör mer och mer. Vi blir mer och mer specialiserade i sektorer och i produkter. För att kunna göra detta krävs det att man har en viss storlek. Att man kan ha personer som är dedikerade åt en bransch. Där möjliggör också vår storlek detta mer än hos våra konkurrenter.

Carnegie har hyllats fyra år i rad i rankingen bland rådgivare av nordiska företagstransaktioner, enligt Kantar Sifo Prosperas kundundersökning. Erik Laestadius ger tre förklaringar till varför han tror att det är just Carnegie hyllas av kunderna år efter år. 

– Detta är vår kärnverksamhet. Rådgivning är något som hela firman fokuserar på. Det tror jag är en jätteviktig del. 

– Att vi inte har något annat fokus. Vi är den största investmentbanken i Norden om man tittar på antalet anställda. Det gör att vi gör väldigt mycket transaktioner och får mycket information från olika processer och olika marknader som vi kan dela med oss av i varje projekt. 

– Vi är även många seniora medarbetare på Carnegie som har arbetat i branschen väldigt länge. Det gör att vi har rätt mycket erfarenhet med i dessa projekt och det tror jag kommer bli allt viktigare: att rådgivare kan erbjuda detta.

Fokus är ledordet och det som gör att Carnegie kommer bibehålla det förtroende investmentbanken fått från sina kunder, menar Erik Laestadius.

Vad tycker du är det viktigaste i relationen mellan rådgivare och klienten?
– Det är den rådgivning vi ger och att vi visar på det förtroende som vi har fått. Det är också viktigt att vi är öppna, för en löpande dialog och delar med oss av den kunskapen som finns i huset i varje givet projekt.

Kan det skava mellan rådgivare och klient?
– Carnegies roll är att ha ett övergripande projektansvar och koordinera arbetet mellan olika rådgivare. Det bästa är att man har erfarenhet av att ha drivit många projekt tidigare och varit med i de situationer som kan uppstå. Det gör att man blir bättre på att hantera nya situationer när de uppstår.. Våra kunders betyg på oss visar också att vi är bra på att hantera den typen av situationer. 

M&A-teamen på Carnegie kan variera i storlek beroende på vad som behöver göras och i vilken fas man befinner sig i. Exakt hur många som deltar i en M&A-process från investmentbanken är därför svår att svara generellt på uppger Erik Laestadius.

– Vi har en målsättning som vill nå tillsammans med vår kund och vi gör allt vad vi kan för det. Då ställer vi hela firmans resurser till förfogande.

Vad är det svåraste momentet i en process?
– Det finns många olika produkter inom M&A som alla har sina utmaningar och det är det som gör att detta är så spännande. Det finns ingen standardmall som alltid fungerar och som alltid ger det bästa resultatet.

En M&A-process, oavsett om det rör sammanslagning, förvärv eller försäljning, brukar innebära en hög kostnad för uppdragsgivaren. I flera fall har det diskuterats om transparensen för kostnaden för en transaktion. Erik Laestadius menar dock att Carnegie står för en del av kostnaden som är transparent och ”kanske enklast att både förstå men även att förutse”.

– För uppdragsgivarna är det väldigt transparent. Vi har ett avtal som vi skriver med varje uppdragsgivare där vår ersättning står. Vi som är M&A-rådgivare är relativt enkla eftersom vi ofta får en ersättning bara vid en transaktion. Det kan ju ta olika lång tid att nå dit men vår ersättning är då inte baserad på tiden utan baserad på resultatet som levereras. 

Finns det några trender inom M&A nu?
– En trend som vi ser och som vi lägger ned mycket tid och kraft på är att göra försäljningarna mer anpassade för den specifika situationen och det beror på att det finns i dag många fler olika potentiella budgivare. Det finns fler private equity-fonder,  inte bara här i Norden utan också många fler internationella. Det finns också en mängd hybridvarianter. 

Erik Laestadius pekar även på att de industriella aktörerna, bolagen, tittar utanför den verksamhet som man traditionellt förknippar med dem. Man går på sidan om för att bredda och för att få nya typer av synergier. För 10-15 år sedan var det mer en standardprocess hur man skulle genomföra en M&A, vilket det inte är i dag där det krävs mycket mer, uppger han.

– Vilka avser vi att gå till? Hur ska vi skräddarsy denna process för det vi vill uppnå? Carnegie är stort och har den kunskapen att vi kan ta fram och titta på detta. Vi är så vitt jag vet den enda firman som har dedikerat resurser till att bara koordinera internationella private equity-firmor och var de står någonstans i sin fundraising. Vad de är intresserade av just nu.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in