FinansNyhet

Investerare hotar Alpcot med rättsliga åtgärder

Alpcot, Nord Fondkommission, Björn BringeAlpcot, Nord Fondkommission, Björn Bringe
Publicerad

Investerare hotar Alpcot med rättsliga åtgärder och Kronofogdemyndigeten för att få ut kunddokumentation – så att de kan stämma Nord FK i domstol.

Annelie Östlund

Reporter

Kunder till Nord Fondkommission – som nyligen blev av med Finansinspektionens tillstånd – har förlorat hundratals miljoner kronor efter investeringar i obligationslån som Nord arrangerat och som sedermera defaultat.

Ett antal investerare har redan stämt Nord med krav på ersättning för förluster. Ännu fler befinner sig i startgroparna och planerar grupptalan.

En av dem – vi kan kalla honom Mattias – har placerat pengar i Aspect Properties-obligationen om 250 miljoner kronor – pengar som sannolikt är förlorade.

Annons

För att kunna gå vidare till domstol behöver Mattias dokumentation som depåkontoutdrag med fullständig historik, rådgivningsdokumentation och teckningsanmälan. Men efter att Nord blev av med FI:s tillstånd har bolaget stängt ned fabriken och depåerna är, som Realtid rapporterat, överförda till Alpcot.

När Mattias nu loggar in på depån hos Alpcot är det ingenting som stämmer.

– Siffrorna stämmer inte – det är fel värden – och all historik före oktober saknas, säger han till Realtid.

Annons

Fler kunder rapporterar samma sak. Det finns till och med dokumenterat i en klagomålsanmälan till FI: ”Anskaffningsvärde på värdepapper och fondandelar som visades på depån hos Nord, visas inte på depån hos Alpcot.”

Det innebär att kunderna inte kan få ut de depåkontoutdrag de behöver för en domstolsprocess mot Nord FK.

Kunder har också försökt få ut aktuella teckningsanmälningar, rådgivningsdokumentation och köpnotor från Alpcot, men då blivit hänvisade till Nord FK.

Annons

När kunder sedan vänt sig till Nord FK har Nord svarat via mejl att all personal är uppsagd och att bolaget därmed inte längre har resurser att hantera kundärenden skyndsamt. Nord förklarar vidare att framtagning av efterfrågade dokument kan ta några veckor och är förenat med ett självkostnadspris per kund om 500 kronor.

Vissa kunder har hotat Alpcot med rättsliga åtgärder och en begäran till Kronofogdemyndigeten om så kallad ”handräckning” om bolaget inte lämnar ut efterfrågade dokument. Dessa kunder fick under onsdagen beskedet att Alpcot kommer att återkomma med svar senast 23 december – alltså dagen för julafton.

– 23 december är ju inte okej någonstans. Jag förstår inte varför jag inte kan få ut dokumentationen nu, säger Mattias.

Alpcots vd Björn Bringes har inte förklarat hur det kommer sig att depåerna som överförts från Nord saknar historik. Men i en tidigare intervju med Realtid har han sagt att Alpcots kundtjänst varit extremt hårt belastad.

 

Annons