Finans

Investerare fruktar särbehandling i SSE Opportunities

Finanselitens fond SSE Opportunities är just nu under avveckling och tillgångarna ska delas ut – hittills har de som investerat fått tillbaka 60 procent av kapitalet. Nu framgår det, i en hemlig finansrapport, att det finns en oro för att Jon Jonsson ska prioritera de som ”bråkar mest”.
 

Uppdaterad 2017-01-25
Publicerad 2017-01-25

Realtid.se har varit i kontakt med investerare som har fått en första utbetalning om 60 procent av innehavet från SSE Opportunities, men oron för hur slutresultatet ska bli är påtaglig. I en intern och hemlig rapport till en av investerarna från en finanskonsult han anlitat framgår att det finns farhågor för vad som kommer ske med de tillgångar som fortfarande är bundna i fonden.

Många investerare har varit upprörda bland annat på bristande information från Jon Jonsson om hur fonden utvecklats. Flera av de som har varit i kontakt med Realtid i samband med våra avslöjanden kring fonden hyser en oro att Jon Jonsson inte ska behandla alla investerare likvärdigt utan att han ”prioriterar de som bråkar mest” – något som framgår i rapporten:

I have had a number of calls with JJ (Jon Jonsson, reds anm) over the past months and have clearly discussed/informed him that:

a. he must look-after ALL investors and not just the one/s that are making noise. His fiduciary responsibilities are towards all the investors of the fund

b. he should consider offering an in-species distribution to the investors who want to get out at all costs. This approach will wipe-out all the noise that this/these investor/s may be making

c. If he (JJ) considers that it is not the right time to sell then NO selling should take place. This is adequately covered in the offering document to which all investors have signed up

d. He should consider asking PwC (the statutory auditors of the fund) to perform an interim audit that will be made available to all investors.

Såvitt Realtid.se vet har det inte skett någon revision av PWC av fondens tillgångar – trots uppmaningar från investerare.

I rapporten resoneras även kring Jon Jonssons eget innehav i fonden samt möjligheten att han sätter upp en ny fond vid sidan av för de investerare som inte vill dra sig ur fonden just nu då det råder en låg värdering av vissa tillgångar:

JJ does not earn any management fee so there is no advantage for him to keep the fund open. He himself has a substantial part of his net worth invested in the fund. In his regard I did suggest to JJ that I may be worthwhile considering setting up of a side vehicle for those investors who do not want to sell at these prices and allocate an in-spices distribution of the current positions in the fund. JJ could then manage a more focused and timely winding down, to include JJ’s own investment in the fund.

Jon Jonsson har inte – tvärtemot vad han tidigare utlovat – anlitat någon oberoende likvidator i fonden. Men han anlitar en trader för att hjälpa honom med avvecklingen av fonden. Tradern betalar Jon Jonsson, enligt egen utsaga, med egna medel; han är alltså inte avlönad av fonden:

The fund has hired a trader to help out with the winding down process. This is an opportunity to have an extra pair of eyes on the market to make sure they do not miss out on any liquidity bursts in the market. JJ advised me that this trader is paid by him personally.

Trots det senaste årets motgångar för SSE Opportunities hyser Jon Jonsson förhoppningar kring att fonden ska återhämta sig. Jon Jonsson menar att portföljen är undervärderad, enligt rapporten:

JJ told me on a number of call that he still really believes in this portfolio and that it is substantially undervalued. He has been in these situations before, where catalysts take longer to materialize, but when it eventually happens, it can create performance/value quickly.


Realtid.se har sökt Jon Jonsson för en kommentar.

Platsannonser