Rune Munk, Coller Capital
Rune Munk, Coller Capital
Finans

"Investerare är mindre lojala idag"

Investerarna ser stora utmaningar inom riskkapitalområdet men vill fortfarande hellre minska i tillgångar som hedgefonder till förmån för en större exponering mot private equity. Men idag är de mer benägna att byta mellan bolag och vill även gå bort från traditionella fondlösningar.

Uppdaterad 2016-06-15
Publicerad 2016-06-14

Private equity-marknaden har inte heller kunnat undvika att drabbas av investerarnas oro när det gäller makroutvecklingen och dess effekter. Stigande volatilitet är en av orsakerna till oron men även det att många så kallade limited partners, investerare i riskkapitalfonder, tror att investeringsbeslut idag är mycket svårare att fatta på grund av oförutsägbarheten på de globala marknaderna.

Det säger Rune Munk, principal på riskkapitalbolaget Coller Capital till Realtid.se. Bolaget har precis släppt sin senaste Global Private Equity Barometer, en kartläggning av teman, trender och beteenden på investerarsidan.

– Det finns även bekymmer om den allt mer stigande konkurrensen på riskkapitalmarknaden. Men responsen från limited partners är intressant nog att fortsätta investera i tillgångsklassen. Ungefär 96 procent av investerarna vill antingen behålla eller öka sin exponering. De ser positivt på de senaste resultaten och tror på ett ännu bättre år 2017. Men bekymren de har idag är större än vad de var för tre eller fyra år sedan, säger Munk.

Enligt undersökningen vill investerarna däremot helst investera genom andra upplägg än via traditionella fonder framöver. Nästan 63 procent av investerarna anser att saminvesteringar, så kallade co-investments levererar bättre resultat till deras portföljer än traditionella fondinvesteringar.

– I det stora hela är prognosen för private equity-branschen positiv och det täcker även den nordiska marknaden, men på en mikronivå ser vi att det blir allt svårare att locka investerare. Det här påverkar de mindre aktörerna som ofta föredrar att ha traditionella fondupplägg, eftersom de icke-traditionella investeringarna ger betydligt större konkurrens framöver, säger Munk till Realtid.

Det här utgör en del i vad som i branschen kallas för shadow capital, icke-fondbaserade investeringar som består av just saminvesteringar men även av direktinvesteringar individuella konton. Ofta är det även en billigare lösning eftersom de vanliga fondavgifterna inte är med i bilden men det är inte det enda som lockar, enligt Munk.

– Det beror på regionerna. Men det som är värt att notera här är att investerarna tycker att avkastningen är bättre. Så det handlar inte bara om avgifterna utan avkastningen också. Det är helt klart något som driver på utvecklingen mot det här med shadow capital. Utvecklingen nu går även bortom vanliga saminvesteringar. Idag ser vi även att stora pensionsfonder och försäkringsbolag startar fondliknande strukturer genom vilka mindre aktörer investerar. Det här är inte en traditionell lösning heller men en där vi ser allt mer kapital komma in, säger han.

Det förekommer en till trend i PE-sfären som lyfts fram i Coller Capitals undersökning och den berör den minskande lojaliteten hos investerarna. Trots att limited partners generellt verkar mycket nöjda med sina riskkapitalinvesteringar så är de idag mer benägna att gå till andra aktörer. Att vara mer öppna för saminvesteringar är ett sätt att hantera risken men framför allt bör general partners utöka sin räckvidd ta in mer globala investerare.

– Några gör det här redan men viktigt är att titta på andra områden globalt där riskkapitalinvesteringar växer. Asien och Latinamerika är bra exempel. Många nordiska bolag har gått till USA men i framtiden måste de gå ännu längre bort.

Förutom den volatila marknaden är det en aspekt till investerare visar oro över, enligt Coller Capital undersökning. Det handlar om att riskkapitalfonder blir allt större, vilket leder till att de får det allt svårare att särskilja sig på den konkurrensutsatta marknaden.

– Investerare tycker att mindre och medelstora fonder inom utköpssegmentet är bäst utrustade för att leverera värde och en bra avkastning. Det här gynnar den nordiska brnaschen eftersom makrofaktorer här är bra jämfört med många andra områden samtidigt som general partners här oftast fokuserar på just tillväxtinvesteringar och mid-market-segmentet, avslutar Munk.

Platsannonser