Invandringen stärker EU:s ekonomi

Den europeiska ekonomin förstärks med nära 50 miljarder euro per år, eller cirka 0,8 procent av BNP, med hjälp av invandringen från öst, enligt en ny studie. Johnny Munkhammar (M) ser Spanien som en förebild.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2009-04-30

– Invandringen skulle kunna vara en större tillgång för Sverige än vad den nu är, säger Johnny Munkhammar (M) till Realtid.se

Rapporten om att invandringen förstärker EU:s ekonomi har tagits fram genom initiativ från europeiska kommissionen och publicerades under onsdagen.

Den ekonomiska krisen har dock stannat av invandringen till EU-länderna. När återhämtningen startar kommer även invandringen i gång igen. Då kan regionens BNP öka med ytterligare cirka 50 mijarder euro till år 2020, enligt Financial Times som refererar till studien.

Det skulle i så fall betyda att ytterligare 8,4 miljoner människor flyttar från öst till västländerna i Europa.

Johnny Munkhammar (M) refererar till bland annat Spanien som har öppnat upp landets gränser för cirka fyra miljoner invandrare de senaste tio åren, vilket har lett till en ökad tillväxt i landet.

Enligt Munkhammar har Sverige dock en bra bit kvar innan landet kan säga att resurserna används på bästa sätt.

– Vi ska vara öppna för invandringen men för att det ska bli en vinst så måste vi öppna upp arbetsmarknaden. Vi kan inte ha en minimilön som ligger så högt som vi har, säger Johnny Munkhammar till Realtid.se.

– Vi måste också ändra lagstiftningen, vi kan inte ha kvar las-reglerna som säger sist in först ut. Det gör att människor inte släpps in. Sverige har gjort flera förbättringar på arbetsmarknaden under åren som att sänka skatterna men man har behållit lasreglerna. Unga och invandrarna har därför svårare att komma in på arbetsmarknaden.

Munkhammar menar dock att det finns många invandrare i Sverige som har sysselsättning men de har inte jobbet som de är utbildade till.

– Det som är tragiskt är att det är läkare och ingenjörer som står i korvkioskarna och som kör taxi. De tar jobb som är långt under deras kompetens hellre än att leva på bidrag.

Han menar att om vi öppnar landets gränser för arbetskrafts-invandrarna kommer det även bli fler jobb och fler företag kan startas och därmed byggs även ekonomin upp.

– Vi har en djup recession nu och vi måste passa på att göra något åt det här för att lättare komma ur den. Det man kan säga är att invandringen har varit en tillgång till Sverige men inte lika stor som den skulle kunna vara.

Studien visar dock att på grund av den ekonomiska kris vi ligger i just nu så börjar invandrarna från öst-länderna röra sig tillbaka till sina hemländer.

Platsannonser

Logga in