Finans

Intrum har emitterat en femårig obligation om 250 miljoner euro

En ansökan kommer att göras om notering på Luxemburgbörsens officiella lista.

Publicerad 2020-09-17

Intrum har framgångsrikt genomfört en tilläggsemission till de seniora obligationer som utgavs 5 augusti 2020 med en fast ränta om 4,875 procent och löptid till 2025, till ett sammanlagt värde om 250 miljoner euro. Det framgår av ett pressmeddelande.

Obligationerna prissattes till 100.75, vilket motsvarar en effektiv ränta om 4.70 procent. Transaktionen förväntas slutföras den 21 september 2020, med förbehåll för sedvanliga stängningsvillkor.

Likviden kommer att användas för att finansiera utestående belopp inom ramen för Intrums befintliga kreditfacilitet (RCF).

”Vi är mycket nöjda att se ett fortsatt stöd från kreditmarknaden och denna tredje framgångsrika transaktion på två månader ser vi som ett kvitto på Intrums starka kreditprofil. Tilläggsemissionen säkerställer att vi har god marginal i vår nyttjandegrad av kreditfaciliteten och säkerställer en god likviditet i dessa osäkra tider”, säger Anders Engdahl, CFO på Intrum.  

Platsannonser