Intrum erbjuder obligationer för 750 miljoner kronor 

Intrum vill ge ut obligationer för 750 miljoner kronor för att refinansiera en del av bolagets utestående seniora obligationer.

Publicerad 2019-09-09

Intrum erbjuder investerare seniora obligationer med fast ränta och löptid till 2027 till ett sammanlagt nominellt värde om 750 miljoner euro, skriver kredithanteringsbolaget i ett pressmeddelande. 

Pengarna kommer användas för att refinansiera en del av Intrums utestående seniora obligationer med fast ränta om 1,5 miljarder euro som förfaller 2022. 

“Eventuella överskjutande medel kommer att användas för att finansiera utestående belopp inom ramen för Intrums befintliga kreditfacilitet”, skriver Intrum. 

 

Platsannonser