Finans

Intrum emitterar obligationer om totalt 2 miljarder

Intrum emitterar två obligationer, två respektive fem år, om totalt 2 miljarder kronor.

Publicerad 2020-09-03

Intrum har emitterat två icke säkerställda obligationer, en tvåårig om 750 miljoner kronor till Stibor tre månader +250 baspunkter samt en femårig om 1 250 miljoner kronor till Stibor tre månader +460 baspunkter. Obligationerna utfärdas inom ramen för det existerande svenska MTN-programmet, 10 miljarder kronor, och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande.

Medlen kommer att användas för att återbetala den existerande kreditfaciliteten (RCF). Emissionen sker som en del av den nuvarande finansieringsstrategin och är neutral för Intrum ur ett skuldsättningsperspektiv.

Platsannonser