Finans

Intrum emitterar obligation om 1,1 miljarder kronor

Kredithanteringsbolaget Intrum har emitterat en tvåårig, icke säkerställd obligation om 1,1 miljarder kronor,  till Stibor tre månader plus 180 baspunkter.

Uppdaterad 2019-11-14
Publicerad 2019-11-14

Obligationen utfärdas inom ramen för det existerande svenska Medium Term Notes-programmet och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Medlen kommer att användas för att finansiera bolagets löpande verksamhet. Emitteringen sker som en del av den nuvarande refinansieringsstrategin. Det framgår av ett pressmeddelande.

Intrum har cirka 10 000 medarbetare och omkring 80 000 kunder runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor.

Platsannonser