Finans

Intrum bryter mark i Italien

Intrum förvärvar kredithanteringsbolaget Caf och dess skuldportfölj i Italien för 200 miljoner euro.

Publicerad 2017-12-04

Intrum har ingått avtal om förvärv av Caf, det tredje största företaget inom kredithanteringstjänster för osäkra fordringar i Italien. I samband med detta har Intrum förvärvat en stor diversifierad skuldportfölj där inkasseringen hanteras av Caf. 

Säljaren av Caf och den skuldportfölj som Caf betjänar är bolag inom Lone Star Funds, ett globalt private equity-företag. Den totala köpeskillingen för Caf och skuldportföljen är cirka 200 miljoner euro, på kontant och skuldfri basis.

Genom att förvärva Caf och skuldportföljen som hanteras av Caf blir Intrum en av marknadsledarna på den viktiga italienska marknaden, där vi ser en stor potential för stark tillväxt de närmaste åren. Caf har mycket god och lönsam tillväxt genom långvariga kundrelationer och bred erfarenhet av att inkassera både säkerställda och icke säkerställda konsumentfodringar samt fodringar inom små och medelstora företag. Genom att kombinera förvärvet av Caf med en stor portföljinvestering etablerar vi en balanserad affärsmodell för Intrum i Italien, vilket ytterligare stärker vår position som den självklara marknadsledaren inom kredithantering i Europa, säger Mikael Ericson, vd och koncernchef för Intrum. 

Caf sysselsätter cirka 200 personer inom kredithanteringstjänster på tre platser i Italien. Kredithanteringsverksamheten, exklusive avkastning på investeringar i portföljer, beräknas ha en omsättning om cirka 30 miljoner euro med en ebita om cirka 11 miljoner euro för år 2018.

Den förvärvade skuldportföljen är diversifierad och består av ett stort antal fodringar mot konsumenter och små och medelstora företag. Skulderna är både säkerställda och icke säkerställda.

Förvärvet förväntas slutföras  i december 2017. Caf kommer att ingå i Intrums västra och södra europeiska region.

Investeringen finansieras av Intrums tillgängliga likvida medel och kreditfaciliteter. 

Platsannonser