Annons

Annons

Intrum avyttrar affärsenheter till Lowell för 700 miljoner euro

Intrum avyttrar Lindorffs verksamheter i Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitias verksamhet i Norge.

Intrum meddelar i dag att bolaget har ingått ett bindande avtal med Lowell, ett europeiskt bolag som hanterar kreditfordringar, om att avyttra Lindorffs verksamheter i Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitia’s verksamhet i Norge. Transaktionen värderar den avyttrade koncernen till cirka 730 miljoner euro baserat på företagsvärde, med en uppskattad kontantlikvid på cirka 700 miljoner euro till Intrum. 

Av pressmeddelandet framgår det att Intrums ledning bedömer att försäljningen fullt ut kommer att uppfylla de åtaganden som gjordes till Europeiska kommissionen i samband med godkännandet av fusionen mellan Intrum Justitia och Lindorff den 12 juni 2017.

– Intresset för de fem enheterna har varit mycket stort, vilket återspeglas i värderingen. Detta är ytterligare ett viktigt steg i den framgångsrika implementeringen av det samgående mellan Intrum Justitia och Lindorff som bildar det nya Intrum. Integrationsprocessen framskrider mycket bra och jag är glad över att denna transaktion ger oss möjlighet att stärka processen ytterligare, säger Mikael Ericson, vd och koncernchef på Intrum. 

Annons

Annons

Avyttringen förutsätter att Lowell godkänns som köpare av Europeiska kommissionen och transaktionen är föremål för andra sedvanliga konkurrensrättsliga och regulatoriska godkännanden. Lowell har för närvarande ingen verksamhet i Norden. 

Transaktionen förväntas slutföras under det första halvåret 2018 och den förväntas för närvarande inte få någon betydande resultatpåverkan, enligt pressmeddelandet. Intrum kommer att ha marknadsmässiga transaktionskostnader som uppskattas till cirka 1,5 procent av den avyttrade koncernens företagsvärde. 

– Försäljningsintäkterna kommer att stärka vår finansiella ställning och ge ytterligare flexibilitet för en ökad investeringstakt i skuldportföljer och även bolagsförvärv i prioriterade marknader. Detta är en bransch med stor potential för nya investeringar. Intrum står väl rustat för att anta dessa nya tillväxtmöjligheter, avslutar Mikael Ericson. 

Den avyttrade koncernen har cirka 900 medarbetare och verksamhet på fem marknader. Under de senaste tolv månaderna (till den 30 september 2017) uppgår den avyttrade koncernens omsättning till cirka 190 miljoner euro, med ett EBITDA exklusive jämförelsestörande poster om cirka 55 miljoner euro. Per den 30 september 2017 hade den avyttrade koncernen portföljer med köpta fordringar till ett bokfört värde om cirka 400 miljoner euro.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons