FinansNyhet

“Intresset för cross-border affärer är stort”

Fredagspaneln: Staffan Folin (EY), Jan Byström (Bird & Bird), Johan Rosenberg (PWC) och Mattias Detterfelt (Setterwalls Advokatbyrå). Foto: Montage/pressbilder.Fredagspaneln: Staffan Folin (EY), Jan Byström (Bird & Bird), Johan Rosenberg (PWC) och Mattias Detterfelt (Setterwalls Advokatbyrå). Foto: Montage/pressbilder.
Fredagspaneln: Staffan Folin (EY), Jan Byström (Bird & Bird), Johan Rosenberg (PWC) och Mattias Detterfelt (Setterwalls Advokatbyrå). Foto: Montage/pressbilder.
Publicerad

Här svarar fredagspanelen på frågor om hur den svenska M&A-marknaden egentligen mår och vilka trender man ser på marknaden. Att det fortfarande råder hög aktivitet, men att framtiden ser mer oviss ut tycks experterna vara ense om. 

Miriam Istner-Byman

Techsektorn är väldigt stark.

Staffan Folin, partner och ansvarig för Corporate Finance i Norden, EY:

Hur mår den svenska M&A-marknaden?
– Den mår bra. Vi ser fortfarande en hög aktivitet i alla de segment vi är aktiva inom. Även om det finns konjunkturindikatorer som kan verka oroande har inte det påverkat M&A-marknaden. Det finns alltjämt många köpare och investerare med välfyllda kassor och som är beredda att köpa, och det finns säljare som är beredda att sälja. Värderingarna har inte gått ned och är på nivåer som gör att det blir affärer.

Annons

Inom vilka sektorer görs det mest investeringar och vilka är de flitigaste investerarna?
– Vi ser ett starkt intresse för affärer inom exempelvis TMT (teknik, media och telekom), Energy/Renewables och Life Sciences/Healthcare. Techsektorn är väldigt stark och vi har gjort flera affärer där, bland annat för THQ som är en väldigt flitig förvärvare.

Vilka trender ser du på den svenska M&A-marknaden?
 –Fortsatt starkt intresse från Private Equity, och andra finansiella aktörer och större företag att göra affärer. Det är ett starkt intresse för cross-border affärer, både från utländska köpare att förvärva i Sverige och från svenska företag att köpa utanför Sverige. Vi ser även lite mer av typen så kallade ”distressed assets” och att det finns ett ökande intresse från investerare i denna typ av tillgångar intressera sig för Sverige.

Hur ser framtiden ut för den svenska M&A-marknaden?
– Jag är alltjämt positiv kring framtiden. Trots Brexit och handelskrig så finns en stark underliggande marknad för att göra transaktioner och vi ser med tillförsikt på att vara delaktiga i flera spännande affärer framöver.

Annons

En mjukbromsning.

Jan Byström, Partner och verksam inom International Corporate Group, Bird&Bird:

Hur mår den svenska M&A-marknaden?
 –  Per halvårsskiftet var det ganska dystert. Om det vi hör idag från våra nordiska grannar stämmer så har det nu bromsat in även där. Men i ett längre makroperspektivet känns det som en naturlig mjukbromsning. Den senaste tidens indikationer på och spekulationer om att vi är på väg in i en lågkonjunktur bidrar säkert till den lägre aktiviteten, men det känns vare sig oväntat eller oroväckande.

Annons

Inom vilka sektorer görs det mest investeringar och vilka är de flitigaste investerarna?
 – De mest intressanta och nästan spektakulära investeringarna sedan en tid tillbaka tycker vi har gjorts inom fintech och den finansiella sektorn i vid bemärkelse. Där har ett par, tre namnkunniga investerare gjort mycket intressanta investeringar. En sektor som helt säkert mycket snart kommer utmärka sig är on-line retail och andra konsumentorienterade digitala plattformar. Inom den sektorn har venture varit het i flera år nu, och många tidiga investerare börjar nog känna att det är tid att skörda. Även om retail är minst sagt utmanande för traditionell leveraged buy-out, så finns det industriella ”brands” som av existentiella anledningar måste vara opportunistiska och som säkert kommer elda på. Och då enstaka finansiella sponsorer redan visat att de vill och kan investera, kanske till och med utan traditionell belåning, så kan det bli riktigt intressant.

Vilka trender ser du på den svenska M&A-marknaden?
– Som vanligt i en mer avvaktande och lugn marknad är det vanligare med proprietära transaktioner från början till slut. Transaktionerna tar typiskt sett längre tid att genomföra.

Hur ser framtiden ut för den svenska M&A-marknaden?
 – Om vi utgår från att Riksbanken fortsätter driva sin fastlagda penning- och räntepolitik är vi, som sig bör, i internationella makropolitiska händer; Trump, handelskrig med Kina och Brexit inräknade. I avsaknad av en perfect storm kan en mindre het konjunktur på sikt skaka fram en del intressanta strukturaffärer och ett dussintal industriella non-core divestments.

Väldigt hög aktivitet inom infrastruktur.

Johan Rosenberg,  Partner, Head of M&A, PWC:

Hur mår den svenska M&A marknaden?
 – I grund och botten mår den svenska M&A-marknaden väldigt bra. Alla våra transaktionsrelaterade verksamheter har fullt upp och inflödet av nya förfrågningar är hög. Det pratas mycket om negativa negativa signaler och avmattning men vi kan inte se några sådana tecken. Tillgången till kapital är god vilket är en viktig förutsättning för en fortsatt stark M&A-marknad.

Inom vilka sektorer görs det mest investeringar och vilka är de flitigaste investerarna?
– Där vi har sett ett stort intresse är för bolag med stark tillväxt, goda marginaler och med återkommande intäkter, men också inom sektorer som konsolideras, till exempel IT-bolag, tekniska konsulter med fler. Vi ser även ett stort antal affärer inom infrastruktur där aktiviteten är väldigt hög. De som flyttat fram sina positioner är främst industriföretagen, de agerar strukturerat och professionellt i förvärvssituationer och kommer ofta vinnande ut i budprocesser.

Vilka trender ser du på den svenska M&A-marknaden?
 – Vi ser olika trender för olika typer av företag; Större företag förvärvar bolag för tillväxt medan privatägda bolag ofta säljer sina företag på grund av generationsskifte, där arvtagare inte vill ta över. Vi ser också ett ökat intresse från internationella investerare där de upplever att det är rabatt på de svenska bolagen på grund av den försvagade svenska kronan. Vi har under en längre tid sett ett relativt stort intresse från såväl asiatiska som amerikanska köpare. Slutligen ser vi fortfarande att intressanta bolag ofta förvärvas innan en process kommer igång.

Hur ser framtiden ut för den svenska M&A-marknaden?
 – Vi tycker att det ser ljust ut för M&A-marknaden framöver. Även om konjunkturen skulle försvagas är tillgången på kapital god vilket sannolikt betyder att det fortsatt kommer att göras en hel del affärer. Det som kan påverkas är värderingsnivåerna där det tillfälligt kan uppstå ett glapp mellan köpare och säljare men det brukar täppas till över tiden. Hela M&A-marknaden har professionaliserats vilket brukar innebära en högre grad av stabilitet oavsett hur konjunkturen slår.

Vi har förstärkt vårt transaktionsteam.

Mattias Detterfelt, advokat och partner (ansvarig för Setterwalls Private Equity grupp), Setterwalls Advokatbyrå:

Hur mår den svenska M&A-marknaden?
 – Vår känsla är att den svenska M&A-marknaden mår mycket bra. Vi ser en väldigt hög transaktionsaktivitet och de PE-aktörer som vi arbetar med är mycket aktiva. Vi kan även se ett stort intresse från internationella industriella aktörer att investera i svenska målbolag. På finansieringssidan är aptiten fortsatt god från banker men vi ser också en ökad konkurrens från andra typer av långivare som är villiga att tillhandahålla kapital för rätt objekt.

Inom vilka sektorer görs det mest investeringar och vilka är de flitigaste investerarna?
 – Vi bedömer att digitalisering är en drivande faktor för många förvärv. Generellt är sektorer under förändring ofta intressanta för investerare. Vi har under en längre tid sett en hög aktivitet exempelvis inom tech-, life science- och energiområdena. Energi- och infrastrukturområdet är verkligen superintressant, och vi ser en fortsatt hög aktivitetsnivå inom vind och ett ökat intresse inom ett bredare spektrum av förnybar energi och annan infrastruktur, inte minst från internationella investerare. För att möta efterfrågan på den marknaden har vi förstärkt vårt transaktionsteam med Martin Sandgren. Martin var tidigare baserad i London och är en energi- och infrastrukturspecialist med internationell erfarenhet som kommer att leda den fortsatta utvecklingen inom området på Stockholmskontoret.

Vilka trender ser du på den svenska M&A-marknaden?
 – Vi har i större utsträckning än tidigare suttit i ett flertal bilaterala processer där fina tillgångar avyttrats. Det har framförallt varit internationella industriella aktörer som proaktivt arbetat för att få en exklusiv process kring svenska målbolag. Det är svårt att säga om det är en trend men ändå en iakttagelse som vi gjort.

Hur ser framtiden ut för den svenska M&A-marknaden?
– På kort sikt tycker vi att förutsättningarna är mycket bra och hösten ser riktigt spännande ut. Redan nu har vi många intressanta pågående projekt. På lite längre sikt är det dock ett antal omvärldsfaktorer som är lite oroande och som kan få en negativ påverkan på marknaden. Vi ser dock med tillförsikt på M&A-marknaden.

Annons