Intoi tiger om miljonstämning

Smallcapbolaget Intoi har inte kommunicerat att deras bolag TurnIT är stämt på drygt 15 miljoner – ett belopp som motsvarar senaste halvårsresultatet i Intoi.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-10-18

I mars i år stämde Peter Enström, vd i Stockholm Corporate Finance, Intois dotterbolag TurnIT på 15,8 miljoner kronor – 100.000 kronor mindre än senaste halvårsresultatet. Ombud: Erik Nerep, professor i aktiebolagsrätt och styrelseordförande i Stockholm Corporate Finance.

Enström grundade TurnIT på 90-talet och var dess vd till 2001, och beloppet härrör enligt stämningsansökan från ett avtal om avgångsvederlag som Enström och TurnIT ingick i september 2001.

Avgångsvederlaget kombinerades med ersättning för att biträda TurnIT i en tvist med två sedermera för grovt bedrägeri dömda personer.

Dessa personer, varav den ena var Sverige-vd i Bravida, sålde Bravidas IT-verksamhet till TurnIT år 2000, och dömdes 2007 av hovrätten till fängelse för att ha blåst upp värdet på det som såldes för 150 miljoner kronor – det egentliga värdet var långt mindre. Däremellan hade Nocom, numera Intoi, hunnit köpa TurnIT – och tog över processen mot Bravida.

Enströms avtal innehöll en sorts "success fee"-klausul om utgången av processen. Skulle den gå TurnITs/Nocoms/Intois väg, sade avtalet, skulle Enström få ut en del av de 130 miljoner kronor som TurnIT (och dess ägare) skulle kunna kräva Bravida på.

De 130 miljonerna tillkom dock aldrig TurnIT/Intoi – i stället träffades en förlikning på fem miljoner kronor, av för Enström oförklarliga skäl. Enström anser sig ha rätt till 15,8 miljoner kronor som han inte har fått ut – därav stämningen.

Intoi har inte kommunicerat att de är stämda, och företaget har enligt vad Peter Enström uppger till Realtid.se blivit kontaktad av en upprörd aktieägare om det. Aktieägaren frågade vad som egentligen pågick och varför han inte fått veta något, och Enström har alltså fått kännedom om detta.

Stockholmsbörsens regler om vilken information som ska kommuniceras stipulerar allmänt att allt som "rimligen kan förväntas påverka priset" på aktien ska kommuniceras (se sid. 22 i börsens "Regelverk för emittenter").

Realtid.se har sökt Intois vd Stefan Skarin och dess operativa chef Stefan Ström.

Intoi (f.d. Nocom): fakta

• Verksamhet: att köpa, "aktivt äga" och sälja IT-bolag. Nuvarande innehav: IAR Systems, Deltaco och Northern.

• Antal anställda: ca 240.

• Börsvärde: 312 Mkr

• Största ägare: Pictet & Cie

• Bytte namn från Nocom till IntoI våren 2008. Namnet uttalas "Into aj".

• Resultat jan-jun 2010: 15,9 Mkr

Källor: Intoi.se, avanza.se.

Kurspåverkande information

"I bedömningen av vad som är kurspåverkande kan följande faktorer beaktas:

• beslutets eller händelsens förväntade omfattning eller betydelse i relation till bolagets verksamhet,

• betydelsen av den nya informationen i förhållande till de faktorer som avgör prissättningen på aktierna, eller

• andra faktorer som skulle kunna påverka priset på de noterade aktierna."

Ur "Regelverk för emittenter", Nasdaq OMX 2010-07-01

Platsannonser

Logga in