Finans

Intesa accepterar Intrums italienska bud

Italienska bankkoncernen Intesa Sanpaolo har accepterat kredithanteringsföretaget Intrums bud på 51 procent av bankens förfallna fordringar. Carval Investors är medinvesterare i affären.

Uppdaterad 2018-04-17
Publicerad 2018-04-17

Intrum lämnat ett bindande bud till den italienska bankkoncernen Intesa Sanpaolo rörande skapandet av en gemensam serviceplattform för hantering av förfallna fordringar i Italien.

Det budet har nu accepterats, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

En sammanslagning av Intesa Sanpaolos verksamhet för hantering av förfallna lån och Intrums verksamheter i Italien kommer således äga rum. Intrum kommer äga 51 procent av den gemensamma tjänsteplattformen och bli majoritetsägare i bolaget.

– Den här innovativa affären är en milstolpe för Intrum och ger oss långsiktig tillgång till den stora Italienska kredithanteringsmarknaden. Tillsammans med Intesa Sanpaolo skapar vi ett serviceerbjudande av kredithanteringstjänster för en av Europas största marknader, byggt på våra ömsesidiga styrkor. Detta joint venture sätter en ny standard på marknaden när två etablerade industriella aktörer går samman för att skapa en marknadsledande tjänsteleverantör i Italien, säger Mikael Ericson, vd och koncernchef för Intrum, i en kommentar till affären.

Intrum kommer att utse majoriteten av styrelseledamöterna samt vd. Verksamheten för det nya företaget kommer att bedrivas under varumärket Intrum och plattformen kommer att konsolideras i Intrums koncernredovisning.

Intesa Sanpaolo-plattformen sysselsätter idag cirka 600 anställda och hanterar en portfölj av förfallna fordringar på cirka 30 miljarder euro. Det gemensamma bolaget kommer att fortsätta serva dessa volymer och dra nytta av ett 10-årigt serviceavtal med Intesa Sanpaolo för plattformen rörande den stora majoriteten av nya fordringar hos Intesa.

Det nya bolaget kommer också att erbjuda banker och andra finansiella institutioner marknadsledande och långsiktig hantering av förfallna fordringar samt förvärv av fordringar från banker som vill reducera risken i sina balansräkningar.

Intrums medinvesterare i det värdepapperiseringsbolag som ska inrättas i samband med affären är Carval Investors. Det är en alternativ kapitalförvaltare med fokus på tillgångar i trångmål och kreditintensiva tillgångar.

Intrum kommer tillsammans med Carval Investors förvärva 51 procent av en portfölj med förfallna fordringar till ett bokfört värde om 10,8 miljarder euro, som avyttras från Intesa Sanpaolo.

Kreditportföljen kommer att ägas av det nyinrättade värdepapperiseringsbolag där Intrum kommer att äga 80 procent av 51 procent i detta bolag. Carval Investors har åtagit sig att saminvestera resterande 20 procent.

“De ovan nämnda transaktionerna reflekterar en övergripande värdering om cirka 3,6 miljarder euro för både tjänsteplattformen och portföljen med förfallna krediter”, skriver Intrum.

Intrum kommer att nettoinvestera 670 miljoner euro för sitt ägande i tjänsteplattformen samt värdepapperiseringsbolaget. 

Transaktionen förväntas stängas i slutet av 2018 och den är föremål för tillstånd från behöriga myndigheter.

I affären har Mediobanca och Goldman Sachs varit finansiella rådgivare samt RCC Studio Legale Lex legal rådgivare.

Intesa Sanpaolo är en italiensk bankkoncern som bildades genom sammanslagningen av Banca Intesa och Sanpaolo IMI. Det är en av de ledande bankgrupperna inom euroområdet, med ett marknadsvärde på cirka 52 miljarder euro. Koncernen bedriver kommersiell bankverksamhet i sammanlagt 12 länder.

Platsannonser