FinansNyhet

Internt dokument beskriver Danskes riskfyllda transaktioner

Publicerad

Danske Bank genomförde under ett enda år kontroversiella och lönsamma finansiella transaktioner av typen mirror trades för nästan 90 miljarder kronor med ryska kunder. Transaktionerna skapar en stor risk för penningtvätt.

Andreas Henriksson

Danskes interna dokument som beskriver de riskfyllda transaktionerna med ryska kunder och tillgångar har Financial Times tagit del av. 

Dokumentet ger ny och fördjupad insyn i hur den misstänkta penningtvätten i Danskes estniska filial gick till i praktiken. En transaktion av typen mirror trade innebär att kunden investerar i egen valuta för att sedan sälja samma summa i utländsk valuta.

En sådan transaktion är laglig, men ökar risken för att penningtvätt ska förekomma i samband med den, skriver Financial Times.

Annons

I transaktionerna användes ryska statsobligationer för att göra det möjligt för bankens kunder att genomföra internationella betalningar på ett “snabbare, billigare och mer pålitligt sätt”.

“Det finns en potentiell ansvarsrisk med att uppfattas bistå med kapitalflykt från Ryssland”, står det i dokumentet, som också tillägger: ”Det här är hur som helst en risk som finns i andra delar av vår verksamhet med utländska kunder, där det naturliga valutaflödet alltid leder ut från Ryssland. /. . ./ Med tanke på de höga intäkterna från upplägget kan risken-avkastningen ses som mycket attraktiv. ”

I dokumentet understryks också att den “mycket lönsamma” strategin var riskabel, delvis på grund av att Danske inte hade tillräckligt med kunskap rörande slutkunderna som var involverade i transaktionerna.

Annons

Enligt dokumentet ska Danske Bank under år 2013 ha tjänat 10 miljoner euro på transaktionerna, motsvarande drygt 100 miljoner kronor.

Annons