Finans Nyhet

Internationell jämförelse: Svenskar investerar mest i finansiella produkter

Taggar i artikeln

Klarna Sparande
SparandeSparande
Foto: Fabian Blank via Unsplash
Publicerad

I Sverige, och för den delen i nordiska grannländerna Finland och Norge, sparar flest via finansiella produkter jämfört med andra länder.

Fler svenskar sparar med hjälp av finansiella produkter, såsom aktier och fonder, jämfört med invånare i sju andra länder, USA och Australien. Sammanlagt sparar 54 procent av invånarna i Sverige i finansiella produkter. I Finland och Norge är motsvarande siffran 42 procent respektive 41 procent. Andelen som sparar i sparkonton är samtidigt totalt sett högre, med 69 procent i Sverige, 61 procent i Finland samt hela 74 procent i Norge. Det framgår av rapporten ”Money management Pulse” som Klarna låtit genomföra och som bygger på en representativ undersökning genomförd bland över 9 000 respondenter i sju europeiska länder, USA och Australien i mars i år.

– Det är framför allt män som väljer att spara i finansiella produkter, 62 procent, jämfört med endast 46 procent av kvinnorna. De yngre generationerna är också mer benägna att investera sina sparpengar jämfört med äldre, och det är 26-35-åringarna som investerar sina pengar i högst utsträckning (63 procent) i Sverige, skriver Klarna.

Invånarna i Nederländerna är de som sparar mest i sparkonton istället (78 procent), med en låg andel som sparar i finansiella instrument (25 procent).

Annons

Annons