Innovation

Internationell hubb för innovation bra för Sverige enligt Riksbanken

Riksbanken lobbar för att centralbankernas centralbank BIS ska etablera en av sina internationella innovationshubbar i Sverige.

Uppdaterad 2020-01-24
Publicerad 2020-01-23
Dilan Ölcer, Riksbanken. Foto: Riksbanken.
Dilan Ölcer.
Foto: Riksbanken.

Bank for International Settlements, BIS, har nyligen börjat etablera ett antal innovationshubbar runt om i världen – för närvarande i Schweiz, Hongkong och Singapore. Riksbanken vill nu att även Sverige ska få en sådan hubb.

– Vi vill visa framfötterna, säger Dilan Ölcer, senior ekonom på Riksbanken.

BIS är centralbankernas samarbetsorganisation med bas i Basel i Schweiz, som drivs i form av ett aktiebolag. Den arbetar med frågor gemensamma för dess omkring 60 medlemmar. Sverige Riksbank är med sedan 1930. Medlemmarna representerar 95 procent av världens BNP och arbetar bland annat med regleverksfrågor, som Baselreglerna.

Innovationshubbarna ska främja internationellt samarbete och forskning kring innovativ finansiell teknik relevant för centralbanker. Exempel på teman kan vara att kontanterna försvinner snabbt eller användningen av stora mängder data vid reglering. 

– I vår region, Norden-Baltikum händer det mycket intressant. Det är också en region som drar åt sig många internationella talanger. Vi vill sätta stråkastarljuset på det. Det här skulle bli ett erkännande på att Sverige är i framkant, säger Dilan Ölcer.

För att Sverige ska kunna få hubben måste BIS godkänna det hela. Dessutom måste Riksbanken delfinansiera hubben. Det kräver en ändring av riksbankslagen, som Sveriges riksdag behöver godkänna. Riksbanken har därför skrivit en remiss som gått ut till ett antal berörda instanser och som ligger ute på Riksbankens hemsida. 

Befintliga hubbar sysselsätter om kring tio personer vardera. 

Platsannonser