FinansNyhet

Intelligent automatisering driver på finanssektorn

Capgeminis rapport visar hur banker och stora finansbolag kan ta nästa steg i den digitala automatiseringen.
Publicerad

Bank- och finanssektorn kan öka sina globala intäkter med upp till 512 miljarder dollar genom intelligent automatisering till år 2020, visar en ny rapport från Capgemini. Det innebär att robotar, artificiell intelligens och automatisering kombineras för att stödja och vässa finansföretagens affärsverksamheter.

Andreas Henriksson

Rapporten “Growth in the machine: How financial services can move intelligent automation from cost play to growth strategy” har tagits fram av konsultföretaget Capgeminis Digital transformation institute. Den kartlägger och visar bredden av de fördelar som bank- och finanssektorn kan få genom att använda och kombinera nya IT-baserade teknologier.

Hittills har automatiseringsteknik, och då framförallt robotik (RPA), implementerats av finanssektorn för att sänka kostnader och skapa effektivitet. En verksamhet kan uppnå en kostnadsbesparing på upp till 10–25 procent enbart med hjälp av detta, och så mycket som 30–50 procent med integrerad AI-teknik i robotik-lösningen, visar rapporten.

– Det kommer att hända mycket inom automatisering de kommande åren. RPA är endast ett av flera verktyg i verktygslådan. Vi kommer också att använda AI-baserade verktyg och bearbeta optimeringstekniker för automatisering, säger Jenny Dahlström, deputy head of business support and development and head of robotic implementation på Handelsbanken Capital Markets.

Annons

Automatisering genererar intäkter

Ledande finansföretag har börjat använda automatisering i kontakten med sina kunder som ett sätt att öka sina intäkter, i stället för att bara sänka sina kostnader. Capgeminis rapport visar att över en tredjedel (35 procent) av finansföretagen i genomsnitt har uppnått en tillväxtökning på 2–5 procent på grund av snabbare ’time-to-market’ och förbättrade åtgärder inom korsförsäljning med hjälp av automatisering.

Samtidigt uppger hela 64 procent av företag från olika verksamheter att de sett en förbättring av kundnöjdheten på mer än 60 procent med användning av intelligent automatisering.

Fler och fler finansföretag överväger nu att använda denna teknik i kundgränssnittet eftersom det finns så goda möjligheter till ökad tillväxt och vinst. Rapporten visar att mer än hälften av företagen (55 procent) fokuserar på att öka kundnöjdheten genom automatisering, medan nära hälften (45 procent) anser att ökade intäkter är deras huvudmål.

Annons

Låg användning av intelligent automatisering

Förutom de konkreta fördelarna som intelligent automatisering ger pekar rapporten på en annan viktig orsak för ökad användning. Det är det växande hotet från icke-traditionella aktörer. Studien visar att nära hälften (45 procent) av alla företag tror att nya techjättar som Amazon, Alphabet (bolaget bakom Google), Facebook och Apple kommer att vara deras konkurrenter inom de kommande fem åren.

Trots de uppenbara möjligheterna och de ökande hoten från de nya techjättarna går implementeringen av intelligent automatisering långsamt. Endast 10 procent av företagen har implementerat tekniken i större skala, medan majoriteten av företagen kämpar med såväl tekniken som utmaningar med personalen.

Rapporten visar att cirka en fjärdedel av företagen har tillräcklig teknisk mognad för att kunna implementera så kallad kognitiv automatiserad teknik, som till exempel maskininlärning och biometri. De flesta företag har fortfarande robotik (RPA) eller natural language processing (NLP) som ryggrad i deras automatiseringsprojekt.

Annons

– De mest visionära finansföretagen har en sofistikerad syn på hur automatisering påverkar deras verksamhet och har redan börjat ta del av fördelarna. De företag som använder tekniken på ett sätt som, utöver kostnadsbesparingar, fokuserar på att skapa värde för kunder och aktieägare kommer vara framtidens vinnare, säger Johan Bergrström, ansvarig för finanssektorn på Capgemini Consulting.

Skapa plats för automatisering

Rapporten visar att det är flera faktorer som hindrar företag från att fortsätta förbi projektstadiet med konceptvalidering och använda intelligent automatisering på riktigt. Dessa utmaningar spänner över företagens organisation, tekniska infrastruktur och kompetens.

Lite mer än fyra av tio företag (43 procent) kämpar med att skapa en tydlig affärsplan för automatisering, något som leder till att flera av dem har en utmaning med att övertyga ledningen att skapa en sammanhängande strategi för intelligent automatisering.

Dessutom kräver en lyckad automatisering ordentligt kunskap om och förståelse för robotik och artificiell intelligens. Ungefär hälften av företagen säger att de har svårt att hitta de rätta resurserna för att effektivt implementera den intelligenta automatiseringen. Ytterligare 46 procent säger att bristen på en användbar databehandlingsstrategi hindrar utvecklingen, eftersom AI-baserade automationsalgoritmer kräver rätt data i tillräckligt stora volymer.

Rapporten Growth in the machine

I rapporten utfrågades 1 500 chefer från 750 globala företag under perioden februari – mars 2018. Sektorerna som Capgemini fokuserar på är detaljhandel, affärsbanker, kapitalmarknader samt försäkringsbolag. Av de deltagande företagen har 42 procent globala och totala intäkter på mer än 10 miljarder dollar. Undersökningen omfattade företag från nio länder – Frankrike, Indien, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA.

Digital Transformation Institute är Capgeminis egen tankesmedja fokuserad på digital utveckling och förändring. Institutet publicerar rapporter om den påverkan som digital teknik har på stora traditionella verksamheter och har forskningscenter i Indien, Storbritannien  USA.

Källa: Growth in the machine: How financial services can move intelligent automation from cost play to growth strategy.

Annons