Fastigheter

Intea emitterar obligationer för 1,2 miljarder

Intea Fastigheter emitterade under gårdagen två icke säkerställda obligationer om sammanlagt 1 250 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN program.

Publicerad 2020-08-25

Den ena obligationen har en löptid om tre år med en rörlig ränta om Stibor plus 1,22 procent och den andra har fem års löptid med en rörlig ränta om Stibor plus 1,55 procent. Emissionen var övertecknad och den totala orderboken översteg 2,1 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lånen stärker Inteas finansiella flexibilitet och kommer att användas till pågående projekt och förvärv. Intea har fyra utestående obligationer med en total volym om 3,05 miljarder kronor med förfall åren 2021, 2022, 2023 och 2025.

–Det är tillfredsställande att få ett sådant varmt mottagande på marknaden. Intresset för Intea som emittent är mycket starkt och det är tydligt att investerarna uppskattar stabilitet och förutsägbarhet i turbulenta tider, säger Christian Haglund, Intea, i en skrifltig kommentar.

Intea erhöll i maj det långsiktiga kreditbetyget BBB+ med stabila utsikter från Nordic Credit Rating AS. Samtidigt erhölls även det högsta möjliga kortsiktiga kreditbetyget N-1+. Kreditbetygen gäller för både säkerställd och icke säkerställd skuld.

Transaktionen arrangerades av Danske Bank och Nordea och obligationerna kommer att listas på Nasdaq Stockholm under ticker INTEA. 

Platsannonser

Logga in