Finans Nyhet

”Inte tillfredsställande”

Publicerad

Investmentbolaget Bure är inte nöjt med Carnegies resultatutveckling.

Realtid.se

Bure Equity redovisar ett resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet på -6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2011.

Detta går att jämföra med fjolårets resultat som landade på 139 miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till -0:07 kronor, jämfört med fjolårets 1:55.

Resultatet i koncernen belastades av en nedskrivning i portföljbolaget CMA Microdialysis med 18 miljoner kronor, uppger Nyhetsbyrån Direkt.

Annons

Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 223 miljoner kronor, vilket kan jämföras med fjolårets 217 miljoner kronor.

Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -65 miljoner kronor, vilket kan jämföras med fjolårets 107 miljoner kronor. I årets resultat ingår nedskrivning av CMA Microdialysis med 64 miljoner kronor.

Bure är största ägare i Carnegie och Max Matthiessen som köptes från staten våren 2009.

Annons

Carnegie Holding redovisar ett betydligt svagare andra kvartal jämfört med 2010.

Intäkterna stannade vid 546 miljoner kronor (634) medan EBITA-resultatet sjönk till 44,2 miljoner (77).

För första halvåret blev intäkterna 1.040 miljoner kronor (1.191) med ett resultat på 82,8 miljoner (202).

Annons

Bures vd Patrik Tigerschiöld är inte nöjd med vinstmarginalen:

”Carnegie utvecklades i positiv riktning under besvärliga marknadsförutsättningar. Lönsamheten är emellertid inte tillfredställande”, skriver han i rapporten.

Förklaringen till de sämre tiderna är ”lägre intäkter inom mäkleri och transaktionstjänster.”

Max Matthiessen utvecklades däremot bättre. Intäkterna blev 373,5 miljoner kronor (337,1) och EBITA-resultatet 101,5 miljoner (93,1).

För Carnegie Asset Management sjönk intäkterna till 239,9 miljoner (280,5) med ett resultat på 63,8 (63,1).

Annons