Niklas Magnusson (SEB), Unni Jerndal (Swedbank), Anna Sundblad (Danske Bank) och Erik Wennergren (SBAB). Foto: Respektive bank
Niklas Magnusson (SEB), Unni Jerndal (Swedbank), Anna Sundblad (Danske Bank) och Erik Wennergren (SBAB). Foto: Respektive bank
Bank

Inte aktuellt med negativa räntor för svenska småsparare

Svenska banker ser i dagsläget inget behov av att låta privatkunder betala för att ha pengar på sina bankkonton.

Publicerad 2020-10-29

Trots att Sydbank i Danmark tar betalt för kunder som har mer än 100.000 DKK på kontot så planerar ingen svensk bank som Realtid har kontaktat att göra något liknande för privatpersoner – i alla fall inte i dagsläget.

– SEB har under alla de år Riksbanken hade minusränta tagit den kostnad som uppstår för insättningar på konto från våra privatkunder, och vi ser i nuläget ingen anledning till att införa negativ inlåningsränta även om Riksbanken skulle återgå till minusränta, säger Niklas Magnusson, pressansvarig på SEB.

Flera tillfrågade banker öppnar dock för möjligheten att framöver ta betalt för privatkunder med mycket pengar på kontot.

– Vi ser inte att det är aktuellt med negativa räntor för privatkunder i vad vi kan överblicka, men på sikt måste man alltid vara öppen för de förändringar som kan komma, säger Unni Jerndal, presschef på Swedbank.

En av de sista bankerna i Danmark att införa minusränta var Danske Bank som i somras införde en minusränta på 0,75 procent för kunder med minst 1,5 miljoner danska kronor på ett så kallat nemkonto, samt på alla belopp över 750.000 DKK för de kunder som inte har ett nemkonto.

– Det finns inga liknande planer för vår verksamhet i Sverige. Generellt följer vi marknadssituationen löpande och kan inte kommentera framtida prissättningar i något avseende och det gäller för alla våra marknader, säger Anna Sundblad, presschef på Danske Bank i Sverige.

Redan idag finns det dock aktörer i Sverige som drabbas av minusräntor. Enligt Unni Jerndal har Swedbank ett fåtal stora kunder som debiteras negativ inlåningsränta, och tillägger att för institutionella kunder med tillgång till den internationella kapitalmarknaden är negativa räntor en del av marknadsbilden. Liknande besked ger både SEB och Danske Bank.

– I Sverige förekommer det att vissa stora företagskunder har negativ ränta, vilket är en del av gällande avtal och villkor för dessa företagskunder, säger Anna Sundblad på Danske Bank.

Den svenska modellen tycks bestå av att hålla privatkunderna glada genom att inte införa minusräntor på privatkonton, men istället tjäna pengar på utlåning och andra tjänster.

SBAB har inga planer på att införa avgifter för sparkonto. Vår ambition är att alltid hålla vår sparränta marknadsmässig och fördelaktig i förhållande till våra konkurrenter, säger Erik Wennergren, presschef på SBAB, och tillägger att det är svårt att jämföra situationen i Danmark med den i Sverige då den danska styrräntan ligger på -0,65 procent medan vi i Sverige har nollränta.

Platsannonser

Logga in