Fredrik Grevelius Foto: Svevik Industri
Fredrik Grevelius Foto: Svevik Industri
Finans

Intäkterna ökar i Grevelius mediabank

Intäkterna i QBank ökar med 23 procent under första halvåret 2017 jämfört med föregående år.

Publicerad 2017-08-30

Fredrik Grevelius mediabank QBank presenterar halvårsrapporten och andra kvartalsrapporten för 2017. Av rapporten framgår det att de totala intäkterna under halvåret ökar med 23 procent jämfört med föregående år. Intäkterna uppgick till 11,1 miljoner kronor jämfört med 9 miljoner kronor året innan.

För andra kvartalet ökade intäkterna till 5,6 miljoner kronor jämfört med 4,9 miljoner kronor samma period i fjol.

Qbank räknar upp nya kunder under senaste kvartalet såsom Miljonlotteriet, Midroc, Wallenius Rederi, Fingerprint Cards och danska Widex samt att man har förlängt och utökat flera abonnemang med befintliga kunder.

Abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden (andra kvartalet) uppgår till 1,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 128.000 kronor sedan årsskiftet. Andelen abonnemang står för 73 procent av nettoomsättningen under perioden, vilket var något mer än samma period 2016. Nettoomsättningen uppgick till cirka 5,5 miljoner kronor jämfört med 4 miljoner kronor samma period i fjol.

Rörelseresultatet under halvåret uppgick till -1,2 miljoner kronor jämfört med 1,4 miljoner kronor året innan.

Resultat efter skatt uppgick under halvåret till -1,4 miljoner kronor, jämfört med -1,5 miljoner kronor året innan.

Resultat per aktie för QBank Group den 30 juni 2017 uppgick till -0,20 kronor jämfört med -0,05 kronor samma period i fjol.

Av rapporten framgår det att QBank blivit klar med mobil-appar vilka ska lanseras under hösten. "Dessa har utvecklats av en partner och har belastat periodens resultat med drygt 600 TSEK", framgår det av rapporten. Partnern är SoftwareHut och mobil-apparna är gjorda för iPhone och Android-telefoner.

Eget kapital uppgick till cirka 8 miljoner kronor i bolaget, något lägre än under fjolåret då eget kapital uppgick till 9,1 miljoner kronor.

QBank har under sista kvartalet även skrivit partneravtal med IXX, DanagårdLiTHO samt den danska översättningsbyrån Languagewire.

Största ägarna i QBank är ägarna Fredrik Grevelius, tidigare bland annat vd för Öresund, som äger 25,23 procent av aktierna, Nordnet Pensionsförsäkring som äger 9,9 procent, Humle Kapitalförvaltning som äger 9,9 procent av aktierna samt och Tre Liljor Sverige som ägs av Carl Petruson, vd på QBank, motsvarande 9,2 miljoner stycken.

Platsannonser