Annons

Annons

Intäkterna minskar för Mangold

Resultatet och intäkterna under tredje kvartalet var sämre än motsvarande period i fjol men sammantaget under niomånadersperioden ökade resultatet och intäkterna. "Efterfrågan på koncernens tjänster är fortsatt hög och balansräkningen stödjer Mangolds fortsatta tillväxtmål och målsättning för 2017”, skriver Per-Anders Tammerlöv. 

Mangold presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2017 samt för niomånadersperioden januari-september 2017.

Intäkterna under tredje kvartalet minskade med 11 procent till 24,2 miljoner kronor jämfört med 27,7 miljoner kronor samma period i fjol. Även resultatet före skatt minskade till 0,1 miljoner kronor jämfört med 3,6 miljoner kronor samma period i fjol. resultat per aktie för tredje kvartalet uppgick till 0,21 kronor jämfört med 7,38 kronor samma period i fjol. Eget kapital per aktie under kvartalet uppgick till 170,62 kronor jämfört med 152,07 kronor samma period i fjol. Tillgångar under förvaltning ökade 10 procent och uppgick till 5.256 miljoner kronor jämfört med 4.774 miljoner kronor samma period i fjol.

Mangold uppger även att antalet depåkunder ökade med 25 procent till 7.563 stycken.

Annons

Annons

"Under kvartalet har Private Banking fortsatt att utvecklas enligt plan, kunderbjudandet har breddats samtidigt som organisationen har effektiviserats. Distribution har under perioden ökat volymerna och arbetet fortsätter med att attrahera fler anknutna ombud. Kapitalrådgivning har effektiviserat organisationen, vilket förväntas slå igenom under kommande kvartal. Värdepappershandel upplever en hög transaktionsvilja och efterfrågan på värdepapperskrediter”, skriver vd Per-Anders Tammerlöv i rapporten.

Vidare skriver han att aktiviteten inom Investment Banking är fortsatt hög. 

"Under kvartalet har flera Equity Capital Markets (ECM) och Debt Capital Markets (DCM) transaktioner genomförts med stor efterfrågan och goda resultat. Orderboken för Investment Banking är fortsatt god och lovar gott inför årets sista kvartal”. 

Han skriver att antalet uppdrag på Market Making har ökat och uppgick per sista mars till 76 stycken jämfört med 60 stycken samma period i fjol. 

"Efterfrågan på koncernens tjänster är fortsatt hög och balansräkningen stödjer Mangolds fortsatta tillväxtmål och målsättning för 2017”, skriver han. 

Under niomånadersperioden ökade intäkterna till 101,1 miljoner kronor jämfört med 77 miljoner kronor samma period i fjol. Även resultatet ökade till 12,2 miljoner kronor jämfört med 6 miljoner kronor samma period i fjol. Resultat per aktie uppgick till 20,05 kronor jämfört med 11,17 kronor samma period i fjol.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons