Annons

Annons

Intacta säljer diskretionära förvaltningen till Garantum

Två av Intacta Kapitals tre ledamöter lämnar bolaget. Samtidigt säljer bolaget den diskretionära förvaltningen till Garantum och avvecklar värdepappersrörelsen.

Hösten startar stormigt för Intacta Kapital. Realtid.se kunde i fredags berätta om hur bolaget krävs på 3,5 miljoner kronor under ett konkurshot. Nu kan Realtid.se även berätta att ytterligare en stämningsansökan lämnades in till Stockholms tingsrätt i måndags. Samtidigt har två av tre styrelseledamöter valt att lämna bolaget. Och utöver det möblerar bolaget om och säljer den diskretionära förvaltningen till Garantum samt avvecklar värdepappersrörelsen.

Av ett bolagsstämmoprotokoll från den 29 juli i år framgår det att en av bolagets ägare Lars Nicholls går in som suppleant i styrelsen samt att bolagsstämman beslutar att styrelsen endast ska bestå av en ledamot samt en suppleant. Ledamot är vd och bolagets största ägare Daniel Aspelin.

De två tidigare ledamöterna Håkan Kjellåker samt Agneta Wilhelmson Kåremar valde att avsluta sina uppdrag i slutet av juni i år.

Annons

Annons

Av protokollet framgår även att bolagsstämman beslutar att "den tillståndspliktiga värdepappersrörelsen i bolaget ska avvecklas". Styrelsen ska därmed kontakta Finansinspektionen och begära att tillstånden ska återkallas, enligt protokollet.

Bolaget ska fortsättningsvis "bedriva försäkringsförmedlingsverksamhet och verksamhet i gemeskap av anknutet ombud samt därmed förenlig verksamhet".

Till en annan myndighet, Stockholms tingsrätt, fortsätter konkurshot och stämningsansökningar mot Intacta Kapital att komma in efter tiden som Contender Kapital.

I en stämningsansökan som lämnats in till Stockholms tingsrätt framgår det att Intacta Kapital krävs på dryga 700.000 kronor samt en ränta om två procent från den 13 december 2009 fram till dagen då full betalning sker.

Kvinnan som står bakom fordran lånade ut beloppet till företaget Stella Polaris år 2009. Vid den tidpunkten gick Contender Kapital, numera Intacta Kapital, i borgen för Stella Polaris. Trots att snart sju år har gått och kvinnan legat på de bägge bolagen har ingen betalning skett. Nu vänder hon sig till Stockholms tingsrätt för att få in sitt utlånade belopp plus ränta.

Detta var dock inte starten av stormen. I Stockholms tingsrätts arkiv ligger det även ett antal andra tvister som nyligen avslutats. Så sent som  den 23 augusti i år avslutades en stämning i förlikning.

Den tvisten handlar också om en kund hos Contender Kapital som investerat i Alluvia Mining och Stella Polaris. Produkterna förlorade så småningom i värde och kunden blev då, enligt stämningsansökan, lovad att värdepappersbolaget skulle återköpa innehaven, vilket inte har skett. Kunden vände sig till Allmänna reklamationsnämnden, Arn, som rekommenderade att Intacta Kapital ska betala beloppet, vilket bolaget vägrade. Intacta skriver i ett svaromål till tingsrätten att man inte gjort någon "utfästelse om återköp". I en förlikning betalar Intacta Kapital nu 30.000 kronor till kunden, vilket motsvarar cirka 17 procent av det yrkade beloppet.

Ytterligare mål i Stockholms tingsrätt har skrivits av efter överenskommelse mellan Intacta Kapital och parter som skickat in konkursansökningar samt stämningsansökan mot bolaget under 2013 samt 2014.

Hos Arn finns det ytterligare ett beslut mellan Intacta Kapital, då vid namnet Contender Kapital, och en tidigare kund där anmälan skrivs av då parterna ingått en förlikning.

På måndag är det konkursförhandlingar där Intacta Kapital möter skådespelaren Johan Rabaeus i tingsrätten.

Realtid.se söker vd Daniel Aspelin för en kommentar.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons