Annons

Annons

rabaeus_contender.jpg

Johan Rabaeus Dramaten, Tingsrättshandlingar
Johan Rabaeus begär Intacta Kapital i konkurs efter miljonförlust. Intacta höll inte garantiåtagande som man lovat. Foto: Dramaten, Tingsrättshandlingar

Intacta Kapital hotas av konkurs

Skådespelaren Johan Rabaeus förlorade miljoner i Contender-härvan. Nu begär han Intacta Kapital, tidigare Contender Kapital, i konkurs.

Intacta Kapital, tidigare Contender Kapital, hotas av konkurs. Det är skådespelaren Johan Rabaeus Produktion som lämnat in en konkursansökan till Stockholms tingsrätt.

Av ansökan framgår att Rabaeus Produktion tecknade en kapitalförsäkring år 2002 hos Royal Skandia Life Assurance, numera Old Mutual International.

Från år 2002 förvaltade Contender Kapital, numera Intacta, innehaven i värdepappersdepån som fanns på Carnegie Investment Bank.

Annons

Annons

Av konkursansökan framgår det att Rabaeus Produktion blev garanterade av Contender Kapital, den 3 oktober 2012, att värdet på kapitalförvaltningen skulle uppgå till minst 4 miljoner kronor den 30 juni 2014. Garantin innefattade även att Contender Kapital är skyldig att ersätta Rabaeus Produktion för mellanskillnaden upp till garanterat värde. Garantiåtagandet är underskrivet av Fredrik Rodger och Fredrik Rönnberg på dåvarande Contender Kapital samt av Johan Rabaeus.

Enligt Rabaeus Produktion uppgick det verkliga värdet den dagen till långtifrån 4 miljoner kronor. Värdet uppgick till 76.445 kronor.

Rabaeus Produktion kräver nu en summa om 3.423.056 kronor jämte dröjsmålsränta om 69.555 kronor från Intacta Kapital, som har vitsordat fordran via ombud.

I och med att Intacta inte betalat fordran trots betalningsanmaning hotas nu bolaget av konkurs.

Johan Rabaeus produktionsbolag företräds av Johan Carlsson och Annelie Falk Möller vid Celsus Advokatbyrå.

Intacta Kapital företräds av Alf-Peter Svensson på G Grönberg Advokatbyrå.

Intacta har ännu inte lämnat in några handlingar i konkursärendet till tingsrätten.

För drygt ett år sedan var Intacta i samma situation när Grensunda Holding begärde bolaget i konkurs efter samma typ av garantiåtagande. Förhandlingarna slutade dock i en förlikning mellan parterna.

Intacta Kapitals vd Daniel Aspelin  kommenterar ärendet:

– Vi kan inte uttala oss om enskilda kundförhållande då vi lyder under tystnadsplikt. Jag kan således varken bekräfta eller dementera de uppgifter och fakta du söker av mig. Eventuella kundklagomål hanteras mellan kund och bolag eller dennes juridiska ombud alternativt om klagomålet kommer så långt - i domstol. Det är aldrig något vi diskuterar i eller via media, säger han i ett e-postmeddelande till Realtid.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons