Aktuell branschinsikt

Välkommen till ditt kunskapsbibliotek! Håll dig uppdaterad med de senaste rapporterna, marknadsinsikterna och guiderna. Realtid Insikt samlar finansbranschens aktuella white papers och publikationer.
M&A Yearbook

M&A Yearbook

M&A Yearbook – en del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis.

Läs rapporten »

M&A Yearbook

FRM Early View

FRM Early View FEB 2016

Markets are discounting a higher probability of recession than economists believe is justified by the fundamental economic data. Are the markets warning us about an impending change in the economic data or does this represent a buying opportunity?

Läs rapporten »

FRM Early View FEB 2016

Styrelseakademien

Styrelselitteratur från StyrelseAkademien

Styrelsearbetet genomgår som allt annat en kontinuerlig utveckling och styrelsens roll blir allt viktigare för bolagens långsiktiga utveckling. StyrelseAkademien har en väsentlig roll som normbildare för styrelsearbetet i stora och medelstora företag och våra böcker ligger till grund för många styrelseutbildningar i landet. Inte bara StyrelseAkademiens egna. 

Läs rapporten »

Styrelselitteratur från StyrelseAkademien

Credi Catella

CREDI december 2015

I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI föll huvudindex med 12,7 enheter till 43,9. Både delindexet för nuvarande situation och för kommande period föll kraftigt och det visar att de banker och fastighetsägare som ingår i barometern både har upplevt och förväntar sig försämrade finansieringsvillkor på fastighetsmarknaden för den kommande tremånadersperioden.

Läs rapporten »

CREDI december 2015

Nordic Insight Genesta

Nordic Insight December 2015

Market news and views for instituional investors

Läs rapporten »

Nordic Insight December 2015

SFEI 2015 Laika Consulting

Svenskt Fondexpertindex (SFEI) 2015

Svenskt Fondexpertindex har sedan 2009 lyft fram de ofta dolda makthavare som ansvarar för en betydande del av den svenska fondförmögenheten via aktiva mandat. Deras initierade kunskap om aktuella trender gör rapporten både intressant och givande.

Läs rapporten »

Svenskt Fondexpertindex (SFEI) 2015

Laika Consulting IR-rapport

Laika Consulting: IR-rapport 2015

IR-rapporten är en oberoende rapport skapad av Laika Consulting och syftar till att lyfta fram hur bolag listade på Small Cap, First North, NGM Equity och NGM Nordic MTF samt Aktietorget arbetar med sina investerarrelationer.  

Läs rapporten »

Laika Consulting: IR-rapport 2015

Utsikt vintern 15/16 Carnegie Fonder

Utsikt: Här finns framtidens företag

Utsikt är Carnegie Fonders eget magasin där du finner du nyhetsartiklar och utbildande reportage om våra fonder och deras marknader.

Läs rapporten »

Utsikt: Här finns framtidens företag