Annons

Annons

Sawbridge_R.jpg

Robert Sawbridge förvaltar den nya obligationsfonden med uttalad ESG- och klimatprofil, Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund.

Insight Investment lanserar hållbar räntefond

Den brittiska kapital- och fondförvaltaren Insight Investment har introducerat sin första uttalat hållbara räntefond med företagsobligationer baserade på ESG-kriterier.

Fonden som heter Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund bygger på en aktivt förvaltad strategi som syftar till att dra nytta av möjligheter på obligations- och derivatmarknader. Den kommer endast att investera i företag där minimikrav på ESG-standarder uppfylls och som har en positiv påverkan sett utifrån FN:s mål för hållbar utveckling, med ett resultatmål på +0,75 procent till 1,00 procent per år över Barclays Euro Aggregate Corporate Index.

Räntefonden har också som investeringsmål att ha en betydligt lägre klimatpåverkan än jämförbara index, och kommer samarbeta med företagsledningar med uttalad ESG-profil för att påverka företagens framtida agerande.

ESG är en förkortning för mål kopplade till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning.
 
Fonden, som förvaltas av Robert Sawbridge som en del av ett team bestående av fem specialiserade europeiska kreditportföljförvaltare, har cirka 370 miljoner euro i förvaltat kapital och bygger på Insights europeiska företagsobligationsstrategi som lanserades 2005.

Annons

Annons

– Den här fonden tar det ökade behovet hos våra klienter att sätta ESG-frågor i centrum på allvar. Samtidigt är vår målsättning att aktivt överträffa jämförelseindex för marknaden för europeiska företagsobligationer. När vi kombinerar dessa båda faktorer tror vi att fonden kommer appellera till både de som investerar generellt i europeiska företagsobligationer och investerare med uttalade och synliga ESG-målsättningar, säger Robert Sawbridge som förvaltar fonden.

Fondens investeringsstrategi följer Insights grundmodeller och omfattar en rad olika ESG- och hållbarhetsfaktorer som varit viktiga komponenter i Insights bredare kreditanalys i mer än ett decennium.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons