Annons

Annons

Insättningsgarantin skyddar sparande i Remium

Insättningsgarantin skyddar insättningar i Remium Nordic upp till 950 000 kronor per person och aktiveras vid behov, meddelar Riksgälden efter att Remiums tillstånd dragits in av Finansinspektionen.

Remium har inte längre tillstånd från Finansinspektionen att ta emot insättningar. Eftersom verksamheten inte är kritisk för det finansiella systemet ska Remium avveckla sin inlåningsverksamhet under ordnade former. Det innebär att Remium ska betala tillbaka kundernas insättningar, skriver skriver Riksgälden i ett pressmeddelande.

“Om Remium inte kan betala tillbaka kundernas insättningar träder insättningsgarantin in. Garantin skyddar insättningar på konto upp till 950 000 kronor per person och institut. Riksgälden är den myndighet som är ansvarig för insättningsgarantin och gör ersättning tillgänglig inom sju arbetsdagar”.

“Om det blir så att insättningsgarantin aktiveras behöver kunderna som omfattas av insättningsgarantin inte göra någonting alls. Då kommer pengarna att återbetalas till dessa kunder”, skriver Finansinspektionen i ett meddelande.

Annons

Annons

Remiums finansieringsrörelse har färre än 900 inlåningskunder och inlåningen från allmänheten var den 31 mars 2018 cirka 420 miljoner kronor. Kreditportföljen utgörs av ett tjugotal företagskrediter. Remiums värdepappersrörelse har avtal med ett 50-tal kunder om att tillhandahålla likviditetsgaranti.

“Kunders insatta medel återbetalas enligt plan under avvecklingsperioden eller senast när den tillståndspliktiga verksamheten ska vara avvecklad den 31 augusti 2018. Om Remium inte skulle förmå att återbetala all inlåning kan FI besluta om att den statliga insättningsgarantin ska träda in”, skriver Finansinspektionen.

På frågan om de som sparat pengar hos Remium kan ta ut sina pengar redan nu hänvisar Riksgälden spararna till Remium: “Du får vända dig till Remium med denna fråga”.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons