Finans

Innehavet som SSE försöker bli av med

SSE Opportunities tvingades stänga efter stora förluster. Men avvecklingen går trögt – Jon Jonsson, som driver fonden, har svårt att göra sig av med de illikvida tillgångarna. Realtid har listan över de svårsålda bolagen. 

Uppdaterad 2016-11-23
Publicerad 2016-11-23

Realtid.se avslöjade att den tidigare så omhuldade elitfonden SSE Opportunities är under avveckling.

– Jag drivit min fond i sju år, eller fond, det är egentligen ett investeringsbolag. Jag har haft positivt tvåsiffrig performance varje år fram till i år 2016. 2016 har varit ett katastrofår för mig, jag förlorade pengar varje månad de första sex månaderna. Fonden var ner tio procent vid halvårsskiftet, då bestämde jag mig för att stänga fonden. Det är bakgrunden, säger Jon Jonsson.

Efter en framgångsrik karriär på Goldman Sachs, Lehman Brothers och Carnegie gick Jon Jonsson över till driva den privata investeringsfonden SSE Opportunities i New York. I fonden har han förvaltat sammanlagt 1.2 miljarder kronor.

Fonden har Jon Jonsson drivit avgiftsfritt mot att han erhållit 40 procent av eventuella överskott.

Gräddan av den svenska finanseliten och kändisar som Oscar Engelbert, huvudägare i Oscar Properties, och modemärket Acnes VD Michael Schiller har satsat miljontals kronor i fonden. Bland investerarna i fonden finns även Staffan Gestrelius, grundaren av Qliktech, som numera heter Qlik, läkaren Ulf Lillkrona som är en av männen bakom företaget Executive health som Jon Jonsson varit involverad i och finansmannen Per Josefsson på Brummer & Partners.

Finansmannen Mats Qviberg har genom sitt bolag Öresund investerat en miljon dollar i fonden – nu riskerar han att förlora stora pengar.

– För ett par år sedan när det var som mest hajpat var man ingen att räkna med om man inte hade satsat i fonden, i princip varenda känd finansman är med i fonden, berättar en investerare för Realtid.se.

Flera av varandra oberoende investerare som Realtid.se talat med är upprörda; dels upplever de att Jon Jonsson brustit i sin information, dels är de upprörda över att avvecklingen av fonden tar så lång tid.

”Fonden har innehav som är illikvida och som har hamnat under press under avvecklingen, det är därför det tar tid.”, har Jon Jonsson skrivit i ett mejl till en investerare.

– Den prognos jag har är att fonden ska vara färdig-avvecklad första kvartalet 2017, det kan komma att revideras. En extern part engageras i nedmonteringen av fonden och det kan hända att de har en annan view på timing, säger Jon Jonsson till Realtid.se

Realtid.se har listan över fondens illikvida tillgångar, det man slås av är att samtliga innehav är småbolag noterade på mindre listor. En rutinerad investerare, utan egna intressen i SSE Opportunities, som granskat listan för Realtid.se:s räkning är mycket kritiskt.

– Det är ett väldigt konstigt innehav, det är rena skräpbolagen, en del av de där företagen är knappt ens start-ups. Att en kille med Jons kapacitet och erfarenhet gått in i de bolagen gör att det ringer varningsklockor, säger investeraren.

När Realtid.se konfronterar Jon Jonsson kring de illikvida tillgångarna har han en annan uppfattning.

Det finns en del illikvida tillgångar, hur vill du karaktärisera de bolagen?
 

– Det är låg omsättning i de aktierna, som det är i ett stort antal aktier som är på aktiemarknaden, säger Jon Jonsson.

De här åtta bolagen som jag har på listan över illikvida tillgångar är enligt bedömare jag talat med rena ”skräpbolag”. Du är en erkänt skicklig investerare sedan många år tillbaka, varför har du gått in så dåliga bolag?

– Jag vet inte hur jag ska kommentera det, jag tycker inte det är skräp, jag är övertygad att om man har en komplett bild av som finns i portföljen så får man en annan bild. Din lista är baserad på gammal och felaktig information, säger Jon Jonsson.

Oasmia Pharmaceuticals är verifierad per den 31 oktober i år. Det är bara 23 dagar sedan. Greater Than är verifierad 30 september, samma sak med Oniva Online Group Europe. Det är inte direkt A-listan du gått in i?

– Av de tre bolag du räknar upp så är de fel att fonden äger i de alla tre nu. Vart och en av de här investeringarna har varit små investeringar för fonden, det jag försöker säga är att det är en omöjlig uppgift för dig att få en inblick hur fonden ser ut, datan kan vara gammal sett över tid. Och det är väldigt små innehav för fonden, säger Jon Jonsson som inte närmare vill utveckla vilka de illikvida tillgångarna är ut just nu.

Realtid.se har sedan i söndags i flera mejl uppmanat Jon Jonsson att förse oss med mer information kring fonden, bland annat information kring hur det förhåller sig med de illikvida tillgångarna. Han har hittills valt att inte svara.


Här är listan med de illikvida tillgångarna i SSE Opportunities:

1. myFC Holding. Värde (Mkr): 28.31 Verifierat: 2016-09-30
2. Oasmia Pharmaceuticals. Värde (Mkr): 16.87 Verifierat: 2016-10-31
3. Oniva Online Group Europe. Värde (Mkr): 8.75 Verifierat: 2016-09-30
4. Wonderful Times Group. Värde (Mkr): 5.82 Verifierat: 2016-09-30
5. Greater Than. Värde (Mkr): 2.84 Verifierat: 2016-09-30
6. Nuevolution. Värde (Mkr): 2.07 Verifierat: 2016-09-30
7. Motion Display Scandinavia. Värde (Mkr): 0.77 Verifierat: 2016-09-30
8. Savo-Solar. Värde (Mkr): 0.50 Verifierat: 2015-04-02
 

Illikvida tillgångarna i SSE Opportunities

Platsannonser