Inlindad kritik mot Frankfurtbörsen

Trig Social Media bötfälls för allvarliga redovisningsbrister. Finansinspektionen tycker att Frankfurtbörsen borde ha reagerat på egen hand.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2016-01-19

Finansinspektionen bötfäller Trig Social Media för flera redovisningsbrister i bolagets årsredovisning för 2014 och rapporten för de första sex månaderna 2015. Bolaget ska totalt betala 300.000 kronor enligt ett beslut på tisdagen signerat ordföranden Sven-Erik Östberg.

"Trigs delårsrapport innehåller enligt Finansinspektionens uppfattning så väsentliga avvikelser att delårsrapporten inte ger användarna den information som behövs för att förstå och bedöma företagets finansiella ställning och utveckling under perioden. Rapporten uppfyller därmed inte det huvudsakliga syftet med den regelbundna finansiella informationen", skriver FI i beslutet.

Finansinspektionen har bland annat kommit fram till att Trig publicerat tre olika versioner av delårsrapporten på sin hemsida respektive via Frankfurtbörsen.

Rapporterna innehåller också flera uppenbara fel, enligt Fi, däribland felaktiga summeringar och jämförelsetal som inte stämmer överens med tidigare lämnad information.

Enligt beslutet framkommer att Finansinspektionen började granska Trigs rapportering redan i juni 2015. Då ligger fokus på den försenade årsredovisningen för 2014 (inklusive delar av 2013).

Trig får flera påstötningar under sommaren om att rättelser behöver göras och när halvårsrapporten presenteras i september är flera ändringar gjorda. FI är dock inte nöjda med resultatet:

"Vid en översiktlig granskning av delårsrapporten kunde Finansinspektionen konstatera att det hade skett många och relativt stora förändringar av 2014 års belopp och att delårsrapporten innehöll ett antal uppenbara informationsbrister."

Under hösten fortsatte granskningen och Trig publicerade en uppdaterad version av delårsrapporten i december. Denna version har FI inte hunnit granska men inspektionen anser att de tidigare bristerna räcker för att gå in med en sanktionsåtgärd.

Enligt Trig beror felen på interna problem i kommunikation och rutiner.

Realtid.se har i en rad artiklar granskat Trig Social Medias bristande informationsgivning. Bolaget är ett svenskt aktiebolag som noterades på Frankfurtbörsen hösten 2014 till en värdering på över 10 miljarder kronor trots att verksamheten i princip saknade omsättning.

FI går inte in på de uppenbara brister som funnits i prospekt och pressmeddelanden från bolaget, inklusive negativa händelser som inte rapporterats. Däremot riktar man inlindad kritik mot Frankfurtbörsen för passivitet.

"Det har inte heller framkommit att en börs eller en reglerad marknad i ett annat land inom EES har vidtagit tillräckliga åtgärder mot bolaget", skriver FI som motivering till varför man nu griper in.

Huvudpersonerna bakom Trig, Anthony Norman och Phillip Cook, har under fjolåret lämnat sina publika poster i bolaget. Cook avgick som ordförande vid en extrastämma i december.

Samtidigt valdes Thomas Arebo och Björn Palm in som nya ledamöter vid sidan av vd Peter Kristoffersson.

Realtid.se har sökt Thomas Arebo, som är ny ordförande, utan framgång.

Platsannonser