Styrelser

Ingrid Bonde till Telia

Telias valberedning föreslår att Lars-Johan Jarnheimer omväljs till styrelseordförande och att Ingrid Bonde väljs till styrelsens vice ordförande.

Camilla Jonsson
Publicerad 2020-02-07

Valberedningen för Telia Company inrättades efter beslut av årsstämman 2019 och består av Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Javiera Ragnartz (SEB Fonder) samt styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av samtliga styrelseledamöter, med undantag för Olli-Pekka Kallasvuo som har undanbett sig omval, samt nyval av Ingrid Bonde och Jeanette Jäger. Valberedningen föreslår omval av Lars-Johan Jarnheimer som styrelseordförande och nyval av Ingrid Bonde som styrelsens vice ordförande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förslaget innebär därmed att Rickard Gustafson, Lars-Johan Jarnheimer, Nina Linander, Jimmy Maymann, Anna Settman, Olaf Swantee och Martin Tivéus omväljs till styrelseledamöter till slutet av nästa årsstämma samt att Ingrid Bonde och Jeanette Jäger väljs till nya styrelseledamöter för samma tid. Förslaget är vidare att Lars-Johan Jarnheimer omväljs till styrelseordförande och Ingrid Bonde väljs till styrelsens vice ordförande till slutet av nästa årsstämma.

Ingrid Bonde är född 1959. Hon är styrelseordförande i Alecta, Apoteket och Hoist Finance och styrelseledamot i Loomis och Securitas. Hon är ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning och ordförande i Klimatpolitiska Rådet. Dessförinnan var hon finansdirektör och ställföreträdande koncernchef för Vattenfall, vd och koncernchef för AMF, generaldirektör på Finansinspektionen, överdirektör på Riksgäldskontoret och finanschef på SAS. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Jeanette Jäger är född 1969. Hon är vd för Bankgirot och styrelseledamot i ICA-gruppen. Dessförinnan har hon haft flera ledande befattningar på Tieto. Hon har även varit produkt- och marknadsdirektör på TDC. Hon har studerat företagsekonomi vid Stockholms Universitet.

 

Platsannonser