Finans Nyhet

Inget skadestånd efter ägarstrid

Publicerad

Den privata investeraren Fredrik Winblad vill ha tillbaka 1 miljon kronor men domstolen anser inte att Zip Venture gjort något fel.

Efter sex års bråk har domstolen tagit ställning och beslutat att grundarna av riskkapitalbolaget Zip Venture, Hans Molund och Stefan Eriksson, inte är skadeståndsskyldiga.

Allt började med att den privata investeraren Fredrik Winblad via sin far Björn Winblad, investerade 1 miljon kronor i en nyemission i det nystartade riskkapitalbolaget Zip Venture.

Fredrik Winblad menar att han inte sett skymten av sina pengar efter detta och påstår att miljonen istället hamnat i grundarnas fickor.

Annons

Han uppger att något fysiskt aktiebrev aldrig överlämnats och hans namn aldrig funnits med i aktieboken.

Under förhandlingarna har det dock dykt upp två versioner av aktieboken.

Hans Molund och Stefan Eriksson har pekat på en version där Fredrik Winblad står med som aktieägare fram till den 22 december 2000.

Annons

Domstolen har valt att lita på Stefan Eriksson och Hans Molunds förklaringar som har talat inför rätten under straffansvar och gett samstämmiga uppgifter.

Domstolen anser även att det inte finns tillräckligt med bevis för att det aldrig existerat något fysiskt aktiebrev. Fredrik Winblads far har uppgett att han försökt att få ut aktiebrevet från bolaget men ord står mot ord och utan en förfrågan behöver inte bolaget lämna ut detta.

Fredrik Winblad har även krävt riskkapitalisterna på skadestånd på grund av att de som styrelseledamöter i Zip venture lämnat vilseledande uppgifter i prospektet inför nyemissionen i bolaget.

Annons

Men det finns inga bevis för att Hans Molund eller Stefan Eriksson varit med och skrivit pressreleasen där bolaget uppger att investerare redan tecknat sig för 10 miljoner kronor. En summa som senare krympte till 5 miljoner kronor när Fredrik Winblad hade investerat sin miljon.

”Sammanfattningsvis har Fredrik Winblad inte lyckats styrka sitt påstående att Stefan Eriksson och Hans Molund lämnat felaktiga och direkt vilseledande uppgifter i det prospekt som legat till grund för aktieköpet som Fredrik Winblad gjort”, skriver domstolen.

Fredrik Winblad har även hävdat att han har fått betala en högre summa för sina aktier i bolaget än vad Stefan Eriksson och Hans Molund gjort två månader efter emissionen.

Fredrik Winblad har hänvisat till ett e-postmeddelande han fått av Hans Molund inför sitt förvärv. Där har man värderat bolaget till 40 miljoner kronor och erbjuder Winblad två procent i bolaget, 6.000 aktier, för 1 miljon kronor.

Enligt Winblad finns ett annat överlåtelseavtal där Stefan Eriksson och Hans Molund två månader senare köper 889 aktier för 89.900 kronor. Tingsrätten noterar att det ”synes innehålla en del felaktigheter” men konstaterar att ”handel med aktier är av spekulativ karaktär och värdet på aktierna kan variera mycket bl.a. beroende på konjunkturen”.

Domstolen anser inte att Fredrik Winbland har lyckats bevisa att Stefan Eriksson eller Hans Molund har gjort något fel eller att ”Fredrik Winblad lidit någon skada”.

Fredrik Winblad hade hoppats på att få skadestånd på cirka 960.000 kronor samt sina rättegångskostnader betalda. Istället får han betala Stefan Eriksson och Hans Molunds advokatkostnader på cirka 700.000 kronor samt sina egna.

Bolagen

• Energidrycksbolaget Magic House, ändrade namn till Zip Structure när bolaget köpte bolagen Cluesion och Zip Ventures. Bolaget hade en riskkapitalverksamhet med inriktning på TIME-sektorn.

• Zip ventures förvärva småbolag, utveckla dessa och sedan sälja.

• Zip Ventures försattes slutligen i konkurs i april 2011.

Annons