Ingen vågar trotsa partipiskan

UPPDATERAD Nästa år börjar staten avlyssna telefoner, läsa mejl och analysera nätsurfande.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2008-06-11

Allt som krävs för att stoppa signalspaningen är att fyra liberala riksdagsledamöter röstar för att yttrandefrihet är viktigare än terrorhot, att individualism är viktigare än överstatlighet. Men ingen vågar trotsa regeringen. "Väldigt många liberala riksdagsledamöter har en väldigt tuff vecka", säger centerpartiets Annie Johansson.

Nu på tisdag den 17 juni kan riksdagen säga ja till att låta den civila myndigheten Försvarets Radioanstalt, FRA, få lyssna på telefonsamtal, läsa mejl och sms, och analysera surfande på nätet.

Försvarutskottet har godkänt lagen, som gäller all kommunikation som passerar Sveriges gränser – däribland svenska telefoni-, webb- och mejlservrar i utlandet.

Mejl på Hotmail och Gmail, musik på Itunes, bilder på Flickr och chat på Facebook är några exempel. Telia Sonera har redan flyttat servrar för till Finland, för att inte de finska kunderna ska kunna avlyssnas.

Någon misstanke om brott behövs inte. Försvarets Underrättelsenämnd ska i förväg ge tillstånd åt myndigheter som vill beställa avlyssning på vissa sökord hos FRA. I efterhand ska samma nämnd kontrollera att avlyssningen följt reglerna ordentligt.

Alla operatörer måste lagra all trafik och skicka den till FRA. Avlyssningen kan börja den 1 oktober 2009.

Rikspolisstyrelsen, Säpo och Justitiedepartementet konstaterar att lagen står i konflikt med Regeringsformen och Europakonventionen. Oppositionen vill ha nya utredningar, men allianspartierna (m), (c), (fp) och (kd) röstar för den nya lagen.

– Det här är en mycket svår fråga där integriteten står mot varje lands behov av säkerhet mot yttre hot, säger Staffan Danielsson, centerpartiets representant i Försvarsutskottet.

– Jag förstår verkligen debatten. Men en regering och en riksdag måste kunna fatta beslut också i svåra frågor.

Alliansen har 178 riksdagsledamöter, oppositionen 171. Det räcker med att fyra av alliansens ledamöter röstar emot partilinjen för att förslaget ska falla.

Riksdagen röstade om samma förslag förra året. Då röstade alla andra alliansens ledamöter för, utom Fredrick Federley som avstod.

– Federley är väldigt emot, men det låter som om han funderar på att bli utkvittad, säger miljöpartiets Max Anderson.

För att resultatet av omröstningen inte ska bero på vilket block som har flest förkylda ledamöter, så låter gör riksdagspartierna upp om att låga lika många på båda sidor utebli. Den som känner sig obekväm kan be partiets kvittningsman om att få slippa rösta. Så kan Fredrick Federley slippa förlora framtida utnämningar i partiet.

– Som ledamot bestämmer man själv. Visst har man lite partipiska – det kan bli problem om man går emot sitt parti – men ingen kan tvinga någon ledamot att bli utkvittad, säger Max Andersson.

Fredrick Federley förnekar själv att han tänker smita.

– Det har aldrig varit min avsikt. Jag skall vara där och rösta. Jag har anmält femton minuter talartid i debatten på tisdag. Först då kommer jag att klargöra hur jag ska göra – först då har jag haft tid att utveckla mitt eget resonemang. Jag kommer under helgen att vara i Dalarna för att fundera och ägna mig åt helt andra saker än politik så att jag på tisdag kan leverera bra svar, skriver han i en kommentar till Realtid.se.

Flera av alliansens ledamöter är i själva verket kritiska till signalspaningen, men de vågar inte gå emot sitt parti. Fredrik Malm (fp), Karl Sigfrid (m), Henrik von Sydow (m), Birgitta Ohlsson (fp) och Alf Svensson (kd) är några exempel.

– Väldigt många liberala riksdagsledamöter har en väldigt tuff vecka, säger centerpartiets Annie Johansson.

Annie Johansson har själv svårt att bestämma sig – fastän hon röstade för förslaget förra året. Nu gör hon som Fredrick Federley.

– Jag har sagt att jag anmält mig till talarlistan på tisdag. Där kommer jag att berätta. I dag vet jag faktisk inte. Det är en viktig fråga både integritetsmässigt och säkerhetsmässigt.

– Jag håller på att snacka med mig själv. På den ena sidan står ju partilojaliteten och lojaliteten mot regeringen, på den andra sidan står min övertygelse, mina väljare och vad centerpartiet tyckt. Det är den avvägningen jag nu gör.

Kan du hävda att frågan behöver utredas mera, att förslaget kan bli ännu bättre?

– Det finns bara ja eller nej, rent konstitutionellt så funkar inget annat. Ett nej innebär att frågan ska utredas mer.

Motståndet mot signalspaning kunde varit liberalernas styrka – frihet från statens övervakning. I praktiken har vänsterpartiet konsekvent varit mer liberala än centerpartiet.

– Det är ingen tävling om vem som är mest integritetsvänlig. Det handlar om att lyssna till sin egen övertygelse, säger Annie Johansson.

Men det är allianspartiernas ledamöter, inte oppositionen, som nu grubblar över att rösta emot sin egen övertygelse.

– Det vet vi inte förrän nästa vecka. Nu vill jag inte svara på fler frågor, säger Annie Johansson.

Slutet för källskydd och meddelarfrihet

Enligt Tryckfrihetsförordningen har alla rätt att berätta om vad som helst för media – också sådant som omfattas av sekretess. För att någon ska våga berätta om missförhållanden i företag och myndigheter har alla rätt att vara anonyma. Myndigheter får inte efterforska vem som läckt. Journalisten kan straffas om källan röjs.

Med den nya lagen om signalspaning kan media inte längre garanatera tipsaren anonymitet. FRA och dess uppdragsgivare kan avsiktligt eller oavsiktligt läsa eller höra vem som skvallrat. Uppgifterna kan oavsiktligt eller avsiktligt läcka ut. I ett hårdare samhällsklimat kan lagen komma att utnyttjas på ett sätt som inte avses i dag.

Så går det till

"Spaningen kommer, liksom hittills, att gå till så att man i realtid filtrerar information med hjälp av sökbegrepp. Sökbegreppen är komplexa och kan bestå av nummer, namn, sammansättningar av ord och olika signaltekniska egenskaper. Man kan beskriva sökbegreppen som fiskekrokar som sänks ned i en flod."

Källa: FRA

Platsannonser

Logga in