Remiums vd Tore Gröttum säger i dag att Finansinspektionens beslut förstör värden för hela bolaget, inte bara den tillståndspliktiga verksamheten.
Finans

"Ingen skillnad mellan vår och FI:s tidplan"

Remium menar att bolaget redan hade en tidplan för att avveckla kreditportföljen inom samma tidsrymd som den FI nu tvingar fram. Tillsynsmyndigheten invänder att Remiums plan var "helt orealistisk".

Uppdaterad 2018-04-19
Publicerad 2018-04-19

Remium Nordic måste avveckla all sin tillståndspliktiga verksamhet senast vid utgången av augusti i år, enligt det beslut som Finansinspektionen kommunicerade i går onsdag.

Tidsramen stämmer med den som bolaget självmant antagit för avvecklingen av sin låneverksamhet, enligt ett pressmeddelande signerat vd Tore Gröttum.

“Vi anser att vi varit framgångsrika i avvecklingsarbetet och har per dagens datum minskat kreditstocken med tre fjärdedelar. Vi räknar därtill med att ha avvecklat tillräckligt av kvarvarande 130 miljoner kronor inom kort tid och senast inom utgången av augusti i år, då vi också avsåg att återlämna tillstånden för låneverksamheten”, skriver Remium som i ljuset av detta säger sig inte förstå FI:s åtgärder.

Remium fokuserar på den fyramånadersfrist som FI gett för avvecklingen av kreditverksamheten: “Denna tidsram stämmer ju mycket väl med den ram som vi kommunicerat till FI. Varför framställs nu detta som en straffåtgärd?”

Tillsynsmyndigheten och Remium har, enligt Tore Gröttum, haft löpande dialog kring avvecklingsplanen. Det framgår även av FI:s beslutsunderlag, som offentliggjordes i går. I denna dialog har Remium vid upprepade tillfällen ändrat tidpunkt för när avvecklingen av kreditportföljen skulle vara genomförd. Finansinspektionen uttrycker förståelse för att en avvecklingsplan kan bevöva revideras, men i det aktuella fallet med Remium bedömer FI att detta inte kan förklaras av faktorer utanför ledningens kontroll. 

"Remiums oförmåga att följa avvecklingsplanen beror på att bolaget inte kunnat hitta någon utomstående part som är villig att ta över krediterna till bokfört värde. Detta visar att Remium gravt har underskattat riskerna i den egna kreditportföljen och därmed inte heller kunnat värdera kreditportföljen eller bedöma möjligheterna att kunna avyttra krediterna till utomstående parter", skriver FI i sitt beslut om att dra samtliga Remiums tillstånd.

"Avvecklingsplanen har alltså visat sig vara helt orealistik", skriver FI och menar att det är särskilt graverande eftersom avvecklingen var en avgörande del i de åtgärder som Remium åtog sig att genomföra efter varningen i september 2017.

FI:s beslut innebär att Remium måste upphöra med all tillståndspliktig verksamhet, finansieringsrörelsen samt värdepappersrörelsen. Att Remium den 6 april i år meddelat FI att man ville påskynda avvecklingen och bli klar redan i maj i år, förändrar inte FI:s bedömning.

FI:s beslut visar att det inte är tidpunkten som är problemet, utan det orealistiska i att lyckas avveckla portföljen till bokfört värde.

Remium kallar FI:s beslut för en “utvidgad bestraffning” som drabbar även den icke tillståndspliktiga verksamheten och förstör värden för ägarna och gör tillvaron “synnerligen osäker” för bolagets anställda. 

I går sa vd Tore Gröttum till Realtid att 80 procent av koncernens verksamhet inte berörs av FI:s beslut. I dag modifierar han uttalandet något:

– Sett till resursanvändning står den tillståndspliktiga verksamheten för 20 procent och övriga verksamheter för 80 procent av vår samlade verksamhet. 20 procent av verksamheten är direkt drabbad men beslutet har negativ påverkan på hela verksamheten, säger Tore Gröttum och fortsätter:

– Vi arbetar under samma varumärke så på det viset drabbas hela verksamheten av den negativa publicitet som vi nu får i media, det blir negativa reaktioner på marknaden.

Texten uppdateras.

Platsannonser