Annons

Annons

Allra_fasad_webb_3.jpg

Fasaden till Allras kontor.

Ingen förlikning i sikte mellan Deloitte och Allra

Allra och Deloitte kommer inte överens i en förlikning. Nu är datum utsatt för huvudförhandling.

Striderna fortsätter mellan Allra och Deloitte och avgörs inte förrän vid årsskiftet. 

För snart en månad sedan kom Deloitte med ett bestridande rörande Allras genstämning i målet, vilket Realtid.se skrev om. Allras ombud från Gernandt & Danielsson fick därefter en vecka på sig att besvara Deloittes omfattande bestridande inför den muntliga förberedelsen som ägde rum i början av april.

Allras ombud uppger i det preliminära yttrandet att Allra inte vitsordar någon uppgift som framförs i Deloittes yttrande. Allra bestrider bland annat uppgifterna om att Allra, dess koncernbolag och fonder inte förvaltats i enlighet med tillämplig lagstiftning som Deloitte uppger att revisionsbolaget upptäckt i slutet av januari 2017 under revisionen.

Annons

Annons

Ombuden från Gernandt & Danielsson önskar återkomma med ett mer utförligt yttrande på Deloittes yttrande.

Dagen efter att Allras yttrande registrerats hos domstolen ägde en muntlig förberedelse rum i Stockholms tingsrätt. Av protokollet framgår det att parterna för förlikningsdiskussioner under ordförandens ledning men att det konstateras att det ”för närvarande saknas förutsättningar för att träffa en överenskommelse”.

Under förhandlingarna ställer Allras ombud Marcus Johansson kompletterande frågor till Deloitte. Han uppger under förhandlingen att han överväger att framställa ett yrkande om edition. I ett senare yttrande kräver Allra att Deloitte ska ta fram den affärsplan som revisionsbolaget nämner i gensvaromålet. Det ska vara en affärsplan som Allra tagit fram i samband med att verksamheten i Dubai etablerades under 2015. Enligt Deloitte kom det fram information under revisionsbolagets granskning i början av 2017 som inte överensstämde med denna affärsplan. Mer om detta kan ni läsa här.

Huvudförhandling i målet har satts ut till tre dagar, den 28 november, den 5 december samt den 12 december 2018.

Tvisten

Deloitte yrkar att Allra ska betala 978.900 kronor exklusive moms jämte ränta från den 20 mars 2017 till dess att betalning sker. Allra bestrider detta och har i en genstämning yrkat att Deloitte ska återbetala 210.375 kronor jämte ränta från den dagen för delgivning av genstämningen.

Parterna i målet strider bland annat om huruvida Deloitte har utfört arbete i enlighet med uppdraget och om Deloitte informerat Allra om att, och med hur mycket, dess arvodesbeskattning skulle komma att överskridas. Allra menar även att Deloittes revisionsarbete har varit onyttigt för Allra och att skäligt arvode därmed är noll kronor. Allra hänvisar till att Deloitte inte har redovisat uppdraget eller lämnat information till Allra och dess tillträdande revisorer, från Mazars, som gjort att Deloittes arbete kunnat komma till nytta. Allra menar att Mazars därför har blivit tvugna att göra om hela revisionsarbetet för 2016 från grunden.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons