Bank

Ingen avsättning till Oktogonen under andra kvartalet

Handelsbanken gjorde inte någon reservering till Oktogonen under det andra kvartalet heller. Det framgår av bankens delårsrapport. 

Uppdaterad 2019-07-17
Publicerad 2019-07-17

Under första kvartalet  löste Handelsbanken upp 2018 års avsättning till vinstandelssystemet Oktogonen, vilken uppgick till 827 miljoner kronor. Dessutom gjordes inte någon reservering för det första kvartalet i år och styrelsen har satt en övre gräns på avsättningar till 850 miljoner kronor.

Realtid har tidigare rapporterat om ett utbrett missnöje bland anställda i Handelsbanken över styrelsens beslut. Handelsbanken har sedan starten av Oktogonen 1973 ställt in avsättningar bara vid fyra tillfällen: verksamhetsåren 1992, 2008, 2016 och 2018. 

Inte heller under andra kvartalet gjordes någon reservering till Oktogonen. Det framgår av av Handelsbankens delårsrapport som avser perioden januari-juni 2019. 

Av rapporten framgår vidare att det under andra kvartalet inleddes ett omfattande arbete med en delvis ny strategisk inriktning Syftet anges vara att “koncentrera bankens affär till ett antal kärnområden”. Banken kommer bland annat att upphöra med att erbjuda exportfinansiering. Hanteringen av trade finance på de olika hemmamarknaderna koncentreras till Sverige. Som ett led i strategiförändringen har banken också påbörjat en översyn och analys av den geografiska närvaron i Europa utanför hemmamarknaderna. Där har banken fattat beslut om nedläggning av kontoren i Estland, Lettland, Litauen samt Polen. Därutöver har också representationskontoren i Jakarta och Sydney stängts. 

Intäkterna steg med 1 procent till 22 075 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år (21 959). Justerat för fjolårets försäljning av bankens aktier i UC, som gav en resultateffekt om 837 miljoner kronor, ökade intäkterna med 5 procent. Räntenettot steg med 3 procent till 15 998 miljoner kronor (15 552). Valutakurseffekter påverkade räntenettot positivt med 252 miljoner kronor och högre affärsvolymer bidrog med 798 miljoner kronor. Nettoeffekten av förändrade marginaler och ökade finansieringskostnader minskade räntenettot med -547 miljoner kronor. Lägre statliga avgifter ökade räntenettot med 335 miljoner kronor.

 

Platsannonser