Finans Nyhet

Inga nya jobb i sikte

Publicerad

Arbetslösheten fortsätter att stiga. I de nya siffrorna från SCB syns heller inga tecken på att jobben är på väg. Nu ökar risken för att det inte blir några nya jobb alls i år.

Trots att BNP-tillväxten går på högvarv syns inga nya jobb i siffrorna från Statistiska Centralbyrån (SCB). Storbankernas ekonomer har sedan ett halvår sagt att jobben snart kommer eftersom företagen går bra.

Men trots de positiva prognoserna syns fortfarande inga tecken på förbättring på arbetsmarknaden. Tvärtom visar de nya SCB-siffrorna att arbetslösheten steg till 233.000 personer eller 5,3 procent av arbetskraften i december 2004, en uppgång från 4,9 procent månaden innan. Den kraftiga uppgången beror till en del på statistiska effekter men inte heller i de andra siffrorna syns några förbättringar.

Sysselsättningen har fortsatt att minska. I december låg antalet sysselsatta på 4,19 miljoner personer, jämfört med 4,21 miljoner ett år tidigare.

Annons

Att sysselsättningen inte kommer igång är lite oroande. Vi har sagt att vi tror på en uppgång i början av året. Och sysselsättningen har nu snarare fallit lite grann, snarare än att börja öka, säger Olle Holmgren, arbetsmarknadsexpert på SEB.

SEB har spått en uppgång i sysselsättningen med blygsamma 0,6 procent under 2005. Men även den försiktiga ökningen riskerar nu att utebli.

Sandro Scocco, chefsekonom på Ams, konstaterar också att det finns få ljusglimtar i de nya siffrorna.

Annons

– Det blir inte särskilt mycket bättre de närmaste månaderna men det kan bli tydligare förbättringar efter sommaren. Det är först 2006 vi får ett ordentligt genomslag på arbetsmarknaden, spår Scocco.

Regeringen har tidigare satt ett mål på en 80-procentig sysselsättningsgrad till slutet av 2004. Det målet missas nu med bred marginal. Sysselsättningsgraden på den reguljära arbetsmarknaden stannar i december på 76,4 procent av befolkningen 20-64 år. Det är dessutom en nedgång från 77,3 procent ett år tidigare.

TT

Annons
Annons