Finans Nyhet

Inga fler finansutbrott att vänta på Island

Publicerad

Island står redo att skrapa ihop en miljard dollar i sin första utgivning av statsobligationer sedan landets banksektor kollapsade 2008.

Realtid.se

Enligt Financial Times är detta ett tecken på att Islands relationer med de internationella kapitalmarknaderna håller på att normaliseras. Ett framgångsrikt utfärdande av obligationerna skulle markera Islands successiva återhämtning från finanskrisen och stärka dess finanser i samband med att IMF:s stödpaket upphör denna sommar.

Island råkade ut för sitt största ekonomiska bakslag någonsin sedan landets tre största banker Landsbanki, Kaupthing och Glitnir gick omkull. Och Island var också ett av de länder som allra först drabbades av finanskrisen.

Men enligt Financial Times ser olika investerare landet nu som mindre riskfyllt än flera av de länder som nyligen har drabbats av en ekonomisk kris. Islands kreditswappar, det vill säga värdepapper där investerarna kan spekulera i om landets ekonomi ska försvagas eller ej, har nått sin lägsta nivå sedan krisen med 210 baspunkter. Detta ligger något under Spaniens nivå och långt under Grekland, Irland och Portugal.

Annons

De planerade statsobligationerna styrs av dollarns utveckling, gäller i fem år och förväntas hamna på ett pris som ligger 325 baspunkter över Midswap, som är det pris som ligger i mitten av köp- och säljpriset för valutan.

Försäljningen hanteras av Barclays Capital, Citigroup och UBS, enligt Financial Times.

Island har också betonat att man med 6,7 miljarder dollar i utländska valutareserver räknat från slutet av april kan betala de 454 miljoner euro i obligationer som förfaller i år och nästa år. Samtidigt menar IMF att det vore bra om Island kunde återvända till kapitalmarknaden så snart som möjligt. 2006 var det år som landet senast gav ut obligationer.

Annons

IMF godkände en femte omgång lån värda 225 miljoner dollar i förra veckan och stödprogrammet som har legat på totalt 2,1 miljarder dollar upphör i augusti.

En ytterligare ljusning är att landets BNP Har ökat med 2 procent i förhållande till förra kvartalet. Men även om allt börjar se ljusare ut återstår en hel del utmaningar, vilket bland inkluderar ett bråk med Storbritannien och Holland kring en förlust på 4 miljarder euro som uppstod i samband med att Landsbankis onlinebank Icesave gick omkull.

Men enligt Financial Times är Island allt säkrare på att merparten av detta kan återfås från de tillgångar som den numera nedlagda banken hade.

Annons
Annons