FinansNyhet

”Inga felaktiga råd har lämnats”

Peter Danowsky, Foto: Danowsky & Partners AdvokatbyråPeter Danowsky, Foto: Danowsky & Partners Advokatbyrå
Peter Danowsky är ombud till Setterwalls Advokatbyrå. Foto: Danowsky & Partners Advokatbyrå
Publicerad

Peter Danowsky, som är ombud för Advokatbyrån Setterwalls i målet där advokatbyrån anklagas för vårslös rådgivning, förklarar att Setterwalls inte har något att göra med klientens upptaxering.

Sara Johansson

Advokatbyrån Setterwalls har ännu inte blivit delgivna stämningen från en tidigare klient, när Realtid.se talar med advokatbyråns ombud Peter Danowsky.

Setterwalls stäms för vårdslös rådgivning av en tidigare klient som bland annat fick råd om skatteplanering via Cypern och om att skänka sin Uppsala-fastighet för att undgå skatt i Sverige. Klienten som blivit upptaxerad vill i ett första steg att domstolen ska fastställa att advokatbyrån är ersättningsskyldig för den skada som uppkommit i och med de råd som gavs.

Peter Danowsky som biträder Advokatbyrån Setterwalls poängterar att Setterwalls inte har förfarit vårdslöst när Realtid.se talar med honom.

Annons

– De skattekonsekvenser som har blivit följden för klienten beror på hans egna åtgärder som inte varit i enlighet med den rådgivning som har lämnats. Inga felaktiga råd har lämnats och Skatteverkets beslut beror inte på något som har med Setterwalls rådgivning att göra. Det finns ingen kausalitet, säger han.

Peter Danowsky förklarar även att det finns en del sakfel i stämningsansökan som rör händelseförloppet.

Kan det ha uppstått några missförstånd mellan Setterwalls och klienten? Han uppger i stämningen att han kommunicerar på engelska och förstår väldigt lite svenska.
– Det tror jag inte alls. Han har så vitt jag vet bott i Sverige i 20 år och han kan svenska även om han föredrar att tala engelska. Och Setterwalls kan för övrigt ge råd på engelska.

Annons

Peter Danowsky noterar att yrkandet är ett så kallat fastställelseyrkande som innehåller flera moment.

– Jag tror inte att det går att föra en sådan talan. Talan är otjänlig och tingsrätten kommer knappast att tillåta att det förs en fastställelsetalan på det här sättet. Det är så många moment som är osäkra, vilket gör att det skulle återstå många frågor att pröva.

Rent allmänt, hur stort ansvar har en advokatbyrå för de råd som ges?
– Jag har haft ett antal fall där krav riktats mot advokatbyråer. Det är klart att om en advokat ger ett bestämt råd och det rådet visar sig vara fel och klienten drabbas av något som är en direkt följd av det felaktiga rådet så föreligger skadeståndsskyldighet.

Annons

Är det oftast den enskilde rådgivaren eller är det byrån som får stå för det?
– Advokaterna är oftast anställda så det spelar ingen roll om talan riktas mot den enskilda advokaten eller byrån. Försäkringen som byrån har gäller.

Vilket ansvar har klienten?
– Om klienten gör något annat än det som följer av rådet finns inget orsakssamband och då finns inte heller någon skadeståndsskyldighet. Som klient ska man vara noga med att göra just det som följer av rådet eller fråga rådgivaren om man är osäker. Ju mer kvalificerad klienten är, som i detta fall en erfaren affärsman som vill minska sin skattskyldighet, desto högre krav ställs på att personen är omsorgsfull i sitt eget handhavande av situationen med utflyttning, likvidation av bolag och i övrigt är noggrann med att följa formaliteterna.

Annons