FinansNyhet

Infranode drar sig ur budstriden om Skånska Energi

Det ser ut som storägaren Krafringen, som gav sig in i matchen i början av oktober med ett bud på 80 kronor per aktie, vinner matchen om det Skånska energibolaget.
Publicerad

I början av september lade Infranode ett bud på aktierna i Skånska Energi. Nu står det klart att Infranode drar sig ur budstriden, efter att storägaren Kraftringen budat över både Infranode och Acsnacs.

Realtid.se

Infronod Energi drar sig ur budstriden i kampen om Skånska Energi. Infranodes första bud låg på 70 kronor per aktie och höjdes senare till 75 kronor, efter att en budstrid om det skånska energibolaget brutit ut mellan tre konkurrerande budgivare.

Budet var villkorat i sådan utsträckning att Infranode skulle bli ägare till aktier motsvarande mer än 50 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget. Infranode återkallar budet med anledning av att bolaget endast fått in 0,6 procent av det totala aktiekapitalet.

Beslutat att dra sig ur budstriden framgår av ett pressmeddelande.

Annons

Förra veckan drog sig även Acsnacs Energi ut ur striden. Därav ser det ut som storägaren Kratfringen, som gav sig in i matchen i början av oktober med det i sammanhanget högsta budet på 80 kronor per aktie, och som också fått sitt bud rekommenderat av styrelsen i Skånska Energi, vinner budkampen.

Annons